Artikel van 14 november 2019

WNRA en wonen of werken over de grens

WNRA mogelijk ook van invloed op sociale zekerheid werknemers die per 1 januari 2020 de ambtenarenstatus verliezen.

Op 1 januari treedt in Nederland de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) in werking. In eerste instantie heeft dat effect op de rechtspositie van ambtenaren die met deze wet meer gelijk getrokken wordt met de “gewone” werknemer.

Er zijn werknemers die nu geen ambtenaar zijn en dat door de WNRA per 1 januari wel worden.  Er zijn ook werknemers die per 1 januari de ambtenarenstatus verliezen zoals in het openbaar onderwijs.

In gevallen waar sprake is van de combinatie wonen of werken over de grens en ambtenaren status verkrijgen of verliezen kan dat effect hebben op het land waar je sociaal verzekerd bent. Afhankelijk van de plaats(en) waar gewerkt wordt kunnen er ook fiscale effecten zijn.

Als je vermoed dat de WNRA  gevolgen heeft waar je sociaal verzekerd bent, laat je dan bij je vakbond of het grensinfopunt van je bond goed informeren. Bijvoorbeeld omdat je in Nederland werkt als ambtenaar en in België of Duitsland woont. Contacten met de vakbonden vindt je door naar de onderkant van deze pagina te scrollen.

 

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .