Over IVR

De aangesloten bonden zijn:
Vanuit België: ABVV, ACLVB, ACV.
Vanuit Nederland: FNV, CNV, De Unie.

De IVR bestaat uit een raad van bestuur waarin iedere bond een afgevaardigde heeft. Het voorzitterschap rouleert onder de bonden. Op dit moment is het voorzitterschap bij FNV. Het secretariaat wordt door ACV gevoerd. De raad van bestuur komt gemiddeld 5 keer per jaar bijeen. In de Algemene vergadering zitten meerdere afgevaardigden van de aangesloten bonden. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de Algemene vergadering. Deze komt 2x per jaar bijeen.

De IVR Schelde Kempen is opgericht in 1992 in Baarle Nassau/Hertog de plaats waar net als bij de grensarbeider Nederland en België in elkaar overlopen.

De IVR organiseert ieder jaar diverse activiteiten die bijdragen aan een betere zelfredzaamheid van of dienstverlening aan de grensarbeider. Zo worden er jaarlijks cursussen op actuele thema’s georganiseerd voor de grensarbeider. Ook wordt regelmatig scholing of een seminar georganiseerd voor de dienstverlener, bijvoorbeeld over de grensoverschrijdende effecten van een sociaal plan.

De IVR heeft om grensarbeiders te informeren en adviseren 6 Euresadviseurs. Dit zijn tot dat doel opgeleide werknemers die in dienst zijn van de deelnemende vakbonden. Wanneer informatie of advies leidt tot behandeling van individuele dossiers gaat dit via de eigen vakbond waar de grensarbeider lid is.

IVR Schelde-Kempen is partner in Eures Scheldemond. Dit is een samenwerkingsverband van provincies, publieke arbeidsvoorziening, Kamers van Koophandel en werkgevers aan beide zijden van de grens. In de stuurgroep van Eures Scheldemond heeft de IVR twee zetels. De IVR Eures adviseurs nemen ook deel aan diverse Eures activiteiten zoals Jobbeurzen en scholing.

IVR Schelde-Kempen is namens de aangesloten bonden partner in het netwerk van grensinfopunten (GIP) aan de Vlaams-Nederlandse grens. De vakbonden zelf hebben op meerdere plaatsen in de grensstreek op hun lokale kantoren een Grensinfopunt ingericht waar werknemers voor 1e lijn informatie en advies terecht kunnen.

De IVR is een EVV (Europees Vakverbond) commissie. Er zijn in Europa ongeveer 45 IVR-en ook wel IRTUC (international trade union council) genoemd. De IVR voorzitter neemt deel in het Irtuc Coordination Council met de andere Irtuc voorzitters. Zij beïnvloeden via die weg het EVV maar ook Europees beleid ten aanzien van Cross Border mobiliteit.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden