Over IVR

De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR Schelde-Kempen) is een samenwerkingsverband tussen de Belgische vakbonden ABVV, ACLVB , ACV in de regio Turnhout, Antwerpen, Waasland, Gent-Eeklo, Brugge en de Nederlandse vakbonden FNV, CNV, De Unie in de regio Noord-Brabant en Zeeland.
Behoudens de eigen dienstverlening voor grensarbeiders worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld om (toekomstige) grensarbeiders te informeren en te adviseren over grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en problemen die daarmee samenhangen op arbeidsrechtelijk vlak, sociale zekerheid en fiscaliteit.

De IVR bestaat uit een raad van bestuur waarin iedere aangesloten vakbond een afgevaardigde heeft. Het voorzitterschap rouleert onder de vakbonden. Op dit moment is het voorzitterschap bij FNV. Het secretariaat wordt door ACV gevoerd. De raad van bestuur komt gemiddeld 5 keer per jaar bijeen. In de Algemene vergadering zitten meerdere afgevaardigden van de aangesloten bonden. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de Algemene vergadering. Deze komt 2x per jaar bijeen.

De IVR Schelde Kempen is opgericht in 1992 in Baarle Nassau/Hertog de plaats waar net als bij de grensarbeider Nederland en België in elkaar overlopen.

De IVR organiseert ieder jaar diverse activiteiten die bijdragen aan een betere zelfredzaamheid van of dienstverlening aan de grensarbeider. Zo worden er jaarlijks cursussen op actuele thema’s georganiseerd voor de grensarbeider. Ook wordt regelmatig scholing of een seminar georganiseerd voor de dienstverlener, bijvoorbeeld over de grensoverschrijdende effecten van een sociaal plan.

De IVR heeft om grensarbeiders te informeren en adviseren 6 Euresadviseurs. Dit zijn tot dat doel via Eures opgeleide werknemers die in dienst zijn van de deelnemende vakbonden. Wanneer informatie of advies leidt tot behandeling van individuele dossiers gaat dit via de eigen vakbond waar de grensarbeider lid is.

IVR Schelde-Kempen is partner in Eures Scheldemond. Dit is een samenwerkingsverband van provincies, publieke arbeidsvoorziening en sociale partners aan beide zijden van de grens. In de stuurgroep van Eures Scheldemond heeft de IVR twee zetels. De IVR Eures adviseurs nemen ook deel aan diverse Eures activiteiten zoals Jobbeurzen en scholing.

IVR Schelde-Kempen is namens de aangesloten vakbonden partner in het netwerk van Grensinfopunten (GIP) aan de Vlaams-Nederlandse grens. De vakbonden zelf hebben op meerdere plaatsen in de grensstreek op hun lokale kantoren een Grensinfopunt ingericht, waar werknemers voor 1e lijn informatie en advies terecht kunnen.

De IVR is verbonden met het EVV (Europees Vakverbond). Er zijn in Europa ongeveer 45 IVR-en ook wel IRTUC (interregional trade union council) genoemd. De IVR-voorzitter neemt deel in het Irtuc Coordination Committee met de andere Irtuc voorzitters. Zij beïnvloeden via die weg het EVV maar ook Europees beleid ten aanzien van Cross Border mobiliteit.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .