Wat doe ik eerst

 • Wat?

  • U sluit u aan bij een mutualiteit/ziekenfonds naar keuze.
  • U krijgt een S1 formulier.
  • U vraagt een rijksregisternummer (INSZ-nummer) aan.
  • Alle overige formaliteiten inzake sociale zekerheid moeten door uw Belgische werkgever uitgevoerd worden.

  Opgelet: uitzondering hierbij is het formulier E104.
  Opgelet: u wordt verzekerd in België. Hebt u zorgtoeslag op het moment dat u gaat werken in België, laat deze dan herzien.

 • Hoe?

  U schrijft zich in bij een Belgische mutualiteit of een dito ziekenfonds naar keuze.

  U vraagt een Rijksregisternummer aan bij Sigedis (Sociale individuele gegevens).

  U moet een E-104 formulier aan uw Nederlandse zorgverzekeraar vragen.

  Alle overige formaliteiten inzake sociale zekerheid worden door uw Belgische werkgever geregeld.

 • Waar?

  Er zijn 5 erkende ziekenfondsen en een hulpkas:

  • Christelijke mutualiteiten (CM);
  • Socialistische mutualiteiten (De Voorzorg of Bond Moyson);
  • Liberale mutualiteiten;
  • Neutrale ziekenfondsen;
  • Onafhankelijke ziekenfondsen;
  • Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: HZIV.

  Sigedis: aanvragen via ident@sigedis.fgov.be of www.segides.be/nl

  Informatie over Zorgverzekeraars Nederland via www.zn.nl

 • Begrippen

  • Formulier S1: Dit wordt gebruikt om in Nederland te kunnen genieten van de medische verzorging. Het bewijst dat u sociaal verzekerd bent ten laste van België.
  • Formulier E-104: Met dit formulier kunt u in België van het ziekengeld gebruikmaken en moederschapsuitkering krijgen, zonder dat u moet voldoen aan de wachttijden die daaraan zijn gekoppeld.
  • Rijksregisternummer (INSZ nummer): is een uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België. Dus iedere burger met ofwel een Belgisch identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument beschikt over zo’n nummer.
   ➞ Kan aangemaakt worden in het kader van een werkrelatie tussen een werknemer en een werkgever op basis van een officieel identiteitsbewijs. De toekenning van een Bisnummer gebeurt met de identificatiegegevens. Dit zijn de gegevens die eigen zijn aan de persoon en die nodig zijn voor de correcte identificatie van de werknemers die voorkomen op de aangifte Rijksdienst sociale zekerheid (RSZ) ( naam, voornaam, geboortedatum- en plaats, geslacht en adres).
  • Sigedis: staat voor Sociale Individuele Gegevens. Concreet, verzamelen ze uw sociale individuele gegevens en slaan ze deze op in onze databanken. Zij zorgen er ook voor dat de openbare instellingen van sociale zekerheid, en eventueel ook andere instellingen, gebruik kunnen maken van deze gegevens. Op deze manier helpen zij de instellingen met de uitbouw van hun eigen dienstverlening aan de sociaal verzekerde.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .