Algemene voorwaarden IVR

Welkom op de website van de IVR Schelde Kempen

Met deze website willen we:

  • dat je als grensarbeider een stuk basisinfo kan vinden over sociale- en arbeidswetgeving in je buurland.
  • je de linken vindt naar de vakorganisaties die je voor meer specifiek advies kunnen verder helpen
  • je info vindt over initiatieven die we nemen tav grensarbeiders ( infomomenten, info nieuwe wetgeving,….)

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site je in te schrijven voor een vormingsinitiatief), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) vastgestelde regels.

We hebben veel zorg besteed aan de beveiliging van ons informaticasysteem. In overeenstemming met de wet heb je recht op toegang tot jouw gegevens en heb je recht gebeurlijke fouten te laten rechtzetten of je gegevens te laten verwijderen.

Aansprakelijkheid

We besteden steeds veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.

De informatie op deze website is dus te nemen als eerste advies. Daarom nemen we geen juridische verantwoordelijkheid op voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan. Daarentegen houden we graag rekening met de kritieken of suggesties die je ons wil overmaken.

Onze website bevat links naar andere sites, waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen terzake geen aansprakelijkheid aanvaarden. De vakbondsorganisaties in Nederland en België geven elk individueel wel de nodige garanties in de disclaimer op hun websites.

Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de IVR.

Google Analytics en cookies 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Hierdoor kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik van de website gemaakt kan worden. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Remarketing 

De IVR kan gebruikt remarketing  gebruiken of soortgelijke doelgroepen om online te adverteren en je de meest relevante advertenties te tonen via externe leveranciers, waaronder Google en Facebook. Deze advertenties worden weergegeven op sites op internet. Deze externe leveranciers, waaronder Google en Facebook, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van gebruikers aan onze website. Als je wenst af te melden voor het gebruik van Google-cookies dan kan dat via ‘Beheer van advertentievoorkeuren’. Via advertentievoorkeuren kan je ook de Facebook-instellingen aanpassen. Je kan je verder ook afmelden voor cookies van externe leveranciers door naar de afmeldingspagina van het ‘Network Advertising Initiative’ te surfen.

Toepasbaarheid

De IVR heeft een juridische VZW structuur in België, een aldus valt deze site onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Aanvullende inlichtingen

De Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .