Toepasselijke wetgevingen

Wie over de grens werkt krijgt te maken met verschillende regels en wetgevingen van uiteenlopende aard. (Europees, Nederlands, Belgisch, Vlaams, ….), die elkaar kunnen beïnvloeden. Ter informatie een overzicht:

 • Europese verordening 883/2004:
  • coördinatiewet i.v.m. socialezekerheidsstelsels;
  • antwoord op de vraag: ‘Waar ben ik als grensarbeider sociaal verzekerd?’;
  • een belangrijke bron voor de grensarbeider bij een conflict tussen zijn/haar woon- en werkland bv. betwisting uitkering ziektekosten.
  • De Europese Verordening is geen harmonisatiewet ➞ nationale regelgeving rond sociale zekerheid kan verschillen tussen woon- en werkland bv. verschil in minimumpensioenleeftijd. Informeer ernaar !
 • Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland:
  • Vermijd internationale dubbele belasting!
  • Zoek het antwoord op de vraag: ‘Waar ben ik als grensarbeider belastingplichtig?’
  • Als Nederlandse grensarbeider kunt u een beroep doen op een compensatieregeling die is opgenomen in het dubbelbelastingverdrag. Die regeling geldt wanneer u meer belastingen betaalt vergeleken met uw buur die in Nederland werkt ➞ doe dus een aangifte in België en Nederland!
 • Nationaal arbeidsrecht:
  • Moet werknemers beschermen tegen misbruik en willekeur van de werkgever.
  • Regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de privé-sector waarin arbeid verricht wordt in ondergeschikt verband, en dit zowel op individueel als op collectief vlak.
  • Voor de grensarbeider geldt het arbeidsrecht van het werkland, tenzij anders vermeld in de arbeidsovereenkomst.
  • Ongeacht welk arbeidsrecht van toepassing is, zijn er dwingende bepalingen van uw woon/werkland – bij wet of bij algemeen geldend verklaarde cao. Hiermee moet de grensarbeider altijd rekening houden bv. wijze van ziekmelding; informeer ernaar!
 • Detacheringsrichtlijn 96/71/EG:
  • Garandeert een goede werkomgeving voor gedetacheerde werknemers.
  • Een gedetacheerde werknemer maakt aanspraak op de arbeid-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden van het land van afkomst.
  • Dwingend recht: in het werkland zijn er dwingende bepalingen – bij wet of bij algemeen geldend verklaarde cao – waar de gedetacheerde soms rechten kan aan ontlenen!
 • Handhavingsrichtlijn 2014/67/EU:
  • Verbetert en bevordert de praktische uitvoering en handhaving van de Detacheringsrichtlijn. Geeft maatregelen om misbruik te voorkomen en garanties voor de bescherming van de rechten van de gedetacheerden.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .