Veelgestelde vragen

  • Wat moet ik doen, als ik met pensioen ga?

    U vraagt uw pensioen aan in het land waarin u woont op het moment dat u met pensioen gaat. U moet uw pensioen zelf aanvragen. Meer info op deze link.
  • Waarop heb ik recht, als ik een kind krijg?

    U hebt mogelijk recht op verschillende verlofregelingen en uitkeringen. In Nederland meldt uw werkgever uw zwangerschaps- en bevallingsverlof bij het UWV en krijgt hij zo de doorbetaling van uw loon vergoed. In België hebt u recht op kraamgeld, omdat u hier woont. Dit moet u wel zelf aanvragen bij het FAMIFED of, als uw partner bij een Belgische werkgever werkt, via het kinderbijslagfonds van deze werkgever. Tot het 8ste levensjaar van uw kind hebt u recht op onbetaald ouderschapsverlof. Vader en moeder mogen dit allebei aanvragen. Lees er alle over op deze link.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden