Artikel van 13 april 2023

Nieuwe afspraken grensoverschrijdend telewerken.

Nieuwe afspraken telewerken voor grensarbeiders.

Er wordt al een tijd gewerkt aan een regeling die het mogelijk moet maken dat grensarbeiders ook telewerken zonder dat het direct leidt tot een verandering van de toepasselijke sociale zekerheid.

Op 13 april publiceerde de Sociale Verzekeringsbank van Nederland het nieuws dat er een kaderovereenkomst is gemaakt speciaal voor telewerkende grensarbeiders die er op neer komt dat tot 50% telewerken mogelijk wordt vanaf 1 juli 2023 zonder wisseling van Sociale Zekerheid. De kaderovereenkomst moet nog door de Europese landen ondertekend worden. Daarna komen meer details naar buiten. Tot en met 30  juni 2023 heeft de omvang van het aantal uren telewerk door de grensarbeider geen gevolgen voor de sociale zekerheid.

IVR Schelde Kempen bereid een Webinar voor om de nieuwe regels binnenkort toe te lichten.

 

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .