Artikel van 19 januari 2023

Vragen in Europees parlement over Vlaamse Jobbonus

S&D Europarlementariërs stellen vragen aan de commissie over de toepassing van de jobbonus op grensarbeiders die geen Vlaams ingezetene zijn.

Europarlementariërs van de Sociaal Democratische (S&D) fractie uit Nederland en België hebben aan de commissie vragen gesteld over de wijze waarop Vlaanderen de jobbonus toepast op grensarbeiders.

De jobbonus vormt een aanvulling op het loon van werknemers met een laag inkomen voor Vlaams ingezetenen. Grensarbeiders die in Vlaanderen werken, een laag inkomen hebben maar niet in Vlaanderen wonen lijken daardoor niet in aanmerking te komen voor de jobbonus die kan oplopen tot enkele honderden euro’s op jaarbasis. Grensarbeiders die in Vlaanderen wonen, maar buiten Vlaanderen werken kunnen wel in aanmerking komen voor de jobbonus.

De S&D Europarlementariërs verwijzen er naar dat EU-verordening nr. 492/2011 voorziet in niet-discriminerend grensoverschrijdend werken in de hele EU. Het is echter onduidelijk of de Vlaamse “jobbonus” ook beschikbaar is voor grensarbeiders die actief zijn in België maar afkomstig zijn uit andere lidstaten en verblijven in aangrenzende lidstaten, aangezien het criterium voor de “jobbonus” de woonplaats is en niet de werkplek.

De commissie is op 18 januari 2023 de volgende vragen gesteld:

1. Overweegt de Commissie deze Vlaamse sociale uitkeringsmaatregel te onderzoeken?
2. Is er sprake van overtreding van de EU-wetgeving en is er sprake van discriminatie?
3. Zo ja, wat denkt de Commissie hieraan te doen?

Meer lezen over de jobbonus. Kijk dan op onze website onder thema’s en jobbonus of neem contact op met een van de bij IVR Schelde Kempen aangesloten vakbonden.

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .