Artikel van 25 januari 2023

Fietsvergoeding België

Nationale CAO fietsvergoeding in België

Vakbonden en werkgeversorganisaties sloten  in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een cao over de fietsvergoeding. Wie naar het werk fietst en vandaag nog geen recht heeft op een fietsvergoeding, krijgt uiterlijk vanaf 1 mei 2023, een vergoeding van 0,27 euro per km.

Een werknemer heeft recht op deze vergoeding voor elke gefietste kilometer in het woon-werkverkeer voor een maximale afstand van 40km per dag. Dit bedrag stijgt automatisch mee met het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag. Voor diegenen die vandaag al recht hebben op een fietsvergoeding op basis van een cao  verandert er niets. De Nationale Arbeidsraad dringt erop aan deze regeling ook door de trekken in de openbare sector voor zij die nog geen recht hebben op een fietsvergoeding.

In totaal komt vandaag 11 procent van alle werknemers, arbeiders en bedienden samen, met de fiets naar het werk. Van de aanzienlijke groep werknemers die op minder dan vijf kilometer van het werk woont, komt nog steeds 55 procent met de wagen. De veralgemening van de fietsvergoeding brengt hopelijk verandering in deze cijfers. Dit leidt tot positieve effecten op de gezondheid van werknemers, op het leefmilieu en op de file-druk.

Uiteraard is ook goede fietsinfrastructuur van groot belang om deze doelstellingen te realiseren, daar liggen nog grote uitdagingen.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven schatte in 2019 de kost van een interprofessionele fietsvergoeding op 40 miljoen euro per jaar, voor de volledige privésector. Dat komt overeen met pakweg 2 procent van de uitgaven die ondernemingen doen voor bedrijfswagens, of 0,02 procent van de totale loonmassa in België. Die 40 miljoen houdt bovendien geen rekening met reële minderuitgaven die fietsende werknemers voor de ondernemingen tot gevolg hebben. Met wat ondernemingen besparen met bijvoorbeeld het schrappen van parkeerplaatsen is de reële kost peanuts.

 

bron: ACV online.

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .