Artikel van 25 januari 2021

Maatregelen Corona zorgen voor zoekplaatje bij werken over de grens

Nationale Corona maatregelen zorgen voor veel vragen bij grensarbeiders wanneer zij voor werk de grens passeren.

De Nationale Corona maatregelen zorgen voor zoekplaatje bij werken over de grens.

In 2020 is de Corona pagina van de Interregionale vakbondsraad Schelde Kempen meer dan 25.000 maal bezocht en dagelijks komen er vragen binnen bij de grensarbeid diensten van de aangesloten vakbonden en hun Eures adviseurs en Grensinfopunten. Bij iedere aanpassing of aanscherping van de Corona maatregelen komen er weer nieuwe vragen. De vragen gaan veelal over beperkingen bij het moeten oversteken van de grens. Op de  informatie pagina’s van de Nationale overheden staan vaak in en uitreisbeperkingen voor vakantie uitgebreid beschreven. Het vinden van de uitzonderingen voor de grensarbeider levert vaak een zoekplaatje op.

  • Veel grensarbeiders werken net als Nationale werknemers vanuit huis. Belgie, Nederland en Duitsland hebben goede (tijdelijke) afspraken gemaakt om de thuiswerkende grensarbeider te beschermen tegen ongewenste wisselingen van sociale zekerheid en/of fiscaliteit. Deze afspraken worden met regelmaat verlengd en lopen nu tot eind Maart. Omdat deze afspraken voor de grensarbeider ook niet altijd heel eenvoudig te vinden zijn levert dat nog wekelijks vragen op voor onze grensinfo adviseurs, die zelf ook vooral vanuit huis werken.
  • Voor ondernemers die voor een tijdelijke opdracht gedetacheerde werknemers moeten laten overnachten in het werkland is het ook vaak lastig te vinden waarmee rekening te houden bijvoorbeeld ten aanzien van quarantaine of negatieve testuitslagen.
  • Met de start van de vaccinaties komen er ook steeds meer vragen binnen waar de grensarbeider gevaccineerd kan/mag worden. In het woonland of in het werkland.  Zeker in geval net als in de zorg er op of via de werkplek vaccinatie wordt georganiseerd. Mensen die in Nederland in de zorg werken en een uitnodiging via de werkgever krijgen, maar net over de grens in België of Duitsland wonen, komen ook in aanmerking voor de COVID-19-vaccinatie in Nederland.
  • Veel antwoorden op veelgestelde vragen over wonen in Belgie en werken over de grens zijn te vinden onder het kopje internationaal van de Corona FAQ van de Belgische overheid.
  • Nederland heeft Corona gerelateerde vragen gebundeld onder werken in de grensstreek.

Bij vragen neem contact op met een van de vakbonden onder aan deze pagina of kijk ook op onze Corona pagina

 

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .