Corona maatregelen

  In dit artikel vind je informatie en links naar actuele informatie pagina’s over Corona maatregelen van overheden voor grensarbeiders.

 • Corona maatregelen in verband met werken over de grens

  Grensarbeid tijdens de Corona crisis levert veel vragen op. In dit artikel vind je links naar actuele informatie voor grensarbeiders.  Dit artikel wordt wekelijks geactualiseerd. Dit is de versie van Woensdag 3 November 2021.

   

  Algemene nationale informatie Corona Maatregelen per land:

  Door de toenemende Corona besmettingen kunnen  maatregelen in de buurlanden per week of zelfs vaker. We adviseren  grensarbeiders om regelmatig eerder bezochte pagina’s opnieuw te bekijken op veranderingen. Het is belangrijk er rekening mee te houden dat naast nationale maatregelen ook lokale aanvullende maatregelen kunnen gelden. Kijk voor de meest actuele informatie vooral op de bron pagina van de nationale of lokale overheden. Dat voorkomt dat je een link volgt die verwijst naar oude en niet meer actuele informatie.

  Algemene informatie van de Nederlandse Rijksoverheid.

  Algemene informatie van de Belgische Overheid.

  Algemene informatiepagina van het Duits ministerie van volksgezondheid. in Duits en Engels.

  Nederlandstalige pagina over de algemene corona maatregelen in Duitsland van het Duitsland instituut.

  Passeren van de grens voor werk.

  Nederland, Belgie en Duitsland kennen verschillende maatregelen die van toepassing zijn op de mobiliteit. Dat kan tot verwarring leiden. De grenzen zijn niet gesloten voor grensarbeid of detachering. De meeste Nationale maatregelen om Internationaal grensverkeer te beperken zijn er op gericht om zo min mogelijk grensoverschrijdend verkeer te bereiken. Bijvoorbeeld als het gaat om vakanties, inkopen doen over de grens of familie bezoek. Iedereen en daarmee ook de grensarbeider wordt gestimuleerd om zoveel als kan vanuit huis te (tele)werken. In de nationale maatregelen om mobiliteit te beperken staan aparte passages voor de uitzonderingen. De grensarbeider is er daarvan een.

  Grensarbeider die moet doorwerken in het werkland en zeker in de vitale sectoren en cruciale beroepen kan ongehinderd de grens passeren om (rechtstreeks ) naar het werk te gaan. Met grenscontroles en eventuele formulieren die benodigd zijn bij passeren van de grens is het goed om je op de hoogte te houden.  Hier onder vind je de links naar de regelingen die de verschillende landen  hanteren. Hou er rekening mee dat ook het beleid ten aanzien van het dragen van mondkapjes of houden van afstand per land of regio verschillend kan zijn.

  Nederland kent voor grensarbeiders geen beperkende maatregelen om te werken of reizen. Vanaf 6 November 2021 gelden weer wel strengere maatregelen zoals de dringende adviezen tot onderlinge afstand en mondkapjes plicht. Ook zijn er sectoren waarvan bedrijven op last van de overheid beperkingen kennen voor toegang of openingstijd. Vanaf 9 augustus 2021 moeten reizigers die Nederland binnenkomen een negatieve test kunnen tonen. Ook dien je een  gezondheidsverklaring te tonen indien je met het vliegtuig aankomt. Voor grensarbeiders is een uitzondering. Je moet wel kunnen aantonen dat je voor werk in Nederland komt. Dat kan met een kopie van je arbeidsovereenkomst of een verklaring van je werkgever. Als je als grensarbeider door Belgie of Duitsland moet reizen om in Nederland te komen is het advies om de zelfde documenten te benutten als voor het inkomend verkeer in die landen. Dat is mogelijk niet  overal verplicht maar wel handiger als je in eigen land staande wordt gehouden en moet verantwoorden waarom je onderweg bent. De Nederlandse overheid een heeft een document met vragen en antwoorden over reisadvies naar verschillende landen.

  Belgie voert na het eerder afschalen van beperkende maatregelen vanaf vrijdag 29 oktober weer een aantal strengere maatregelen genomen die ook invloed kunnen hebben op de grensarbeider.  Zo wordt de mondmasker plicht weer uitgebreid, De covid safe ticket ( corona pas) plicht bij evenementen wordt gewijzigd en wordt verplicht in horeca en fitnescentra.  Voor meer gedetailleerde  en meest actuele informatie is het beste de overheids pagina te raadplegen.

  Grensarbeiders mogen heen en weer tussen Duitsland en Nederland. Omdat er wel reisbeperkingen zijn heeft de Duitse politie een kaart ter beschikking gesteld die grensarbeiders kunnen afdrukken invullen en achter de autoruit bevestigen. Het gebruik van de kaart is niet verplicht, maar maakt het reizen waarschijnlijk wat makkelijker en is daarmee aan te raden. Voor Reizen naar Duitsland of door Duitsland dient rekening te worden gehouden met het tonen van een recente negatieve Coronatest. Klik hier voor het laatste nieuws

   

  Thuiswerken.

  Nederland, Belgie en Duitsland beschouwen voor de sociale zekerheid werkzaamheden die als gevolg van de Corona maatregelen vanuit huis gemaakt worden tot 1 januari 2022 alsof deze in het werkland zijn verricht. Daarmee wordt onnodige administratieve rompslomp en onnodige wisselingen van sociale zekerheid systeem voorkomen. Voor fiscaliteit is een vergelijkbare overeenkomst tussen Nederland en Duitsland en Belgie. De tijdelijke overeenkomsten worden maandelijks verlengd.

  Wil je meer weten over thuis werken kijk dan op onze thuiswerk pagina

  Wonen in Nederland en thuiswerken voor een Belgische werkgever

  Wonen in Belgie en thuiswerken voor een Nederlandse werkgever.

  Nederland en Duitsland hebben bovenop het Nederlands Duits belastingverdrag aanvullende maatregelen genomen. Deze voorkomen dat de door Corona maatregelen thuiswerkende grensarbeider geconfronteerd wordt met een verschuiving van de heffing bevoegde staat van werkland naar woonland. Meer details over verschillende fiscale maatregelen zijn te vinden in het beleidsbesluit fiscale maatregelen corona virus.

  Belgie en Duitsland hebben op 6 mei een overeenkomst gesloten om door covid19 gedwongen thuiswerken door grensarbeiders als op de werkplek gewerkt te beschouwen en ook zodanig te belasten. Naast de Duitstalige overeenkomst hebben we een Nederlandstalige vertaling gemaakt. De overeenkomt beslaat het tijdvak11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De overeenkomst kan telkens met een maand worden verlengd.

  Tijdelijk werkloos.

  Je bent grensarbeider en je werkt in een bedrijf in Nederland, Belgie of Duitsland en je bent sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als de werkgever door de Corona maatregelen de voortgang van het werk niet meer kan waarborgen kan deze een beroep doen op de maatregel die daarvoor in het werkland van toepassing is.

  Als Nederland je werkland is kon tot 1 oktober 2021  tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging werkbehoud  (NOW) worden aangevraagd. De werkgever betaalt het salaris 100% door en ontvangt via het UWV een compensatie voor het geleden omzetverlies. De werkgever moet de aanvraag doen.  Het UWV voert uit.

  Als Belgie je werkland is dan is de regeling Tijdelijke werkloosheid op je van toepassing. Informatie van het Belgisch Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) over de tijdelijke werkloosheid en vereenvoudigde betalingsprocedure. Voor volledige informatie kijk dan ook even op de links T2 en hoe aan te vragen. De werknemer vraagt tijdelijke werkloosheid aan via een van de drie vakbonden of de HKW. De werkgever doet melding bij de RVA.

  Je bent grensarbeider en je werkt in een Duits bedrijf en je bent Duits sociaal verzekerd. Als de werkgever de voortgang van het werk niet meerkan waarborgen kan deze een beroep doen op de Kurzarbeid regeling.  De Arbeitsagentur heeft een magazine voor ondernemers met informatie over “Kurzarbeit”: Het is de ondernemer die deze uitkering aanvraagt. De Kurzarbeit regeling wordt direct aan de werknemer betaald. Dit is een netto uitkering waarover in Duitsland geen belasting betaald hoeft te worden. In de beleidsbrief fiscale maatregelen coronavirus van de Nederlandse overheid staat dat Nederland deze uitkering vrijstelt van belasting. Deze vrijstelling geldt voor de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

  Zelfstandigen.

  Zelfstandigen in Nederland die te maken hebben met een plotseling deel of geheel omzetverlies konden tot 1 oktober 2021 aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)   De aanvraag verloopt via lokale gemeenten. De Tozo was een tijdelijke maatregel maar vanaf oktober 2021 niet meer aan te vragen. Bent u zelfstandig en wilt u weten welke hulp er wel voor u is kunt u hier zien wat geadviseerd wordt

  Op 24 april heeft Staatssecretaris van Ark aan de Tweede Kamer bekend gemaakt hoe de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandigen (TOZO) wordt aangepast zodat ook Zelfstandigen in grens situaties daarvoor in aanmerking komen. Om te voorkomen dat in grenssituaties de zelfstandige tussen wal en schip terechtkomt, wordt  er voor  gezorgd dat de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, aanspraak kan maken op bijstand voor levensonderhoud. De zelfstandige die  buiten Nederland woont maar bedrijf/beroep in Nederland heeft kan aanspraak kan maken op bijstand voor bedrijfskapitaal. Op deze manier worden zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen, óf hun bedrijf in Nederland hebben gevestigd ondersteund.

  De reguliere uitvoering van de TOZO wordt verzorgd door gemeenten. De in Nederland wonende grensoverschrijdende zelfstandige kan bij de eigen gemeente terecht. Voor de buiten Nederland wonende zelfstandige voert de gemeente Maastricht de regeling uit.

  Corona informatie Kamer van Koophandel Nederland.

  Zelfstandigen die Belgisch sociaal verzekerd zijn en door de Corona maatregelen omzet zien wegvallen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. De Informatie van het rijks instituut voor sociale zekerheid zelfstandigen in Belgie geeft inzicht in de regeling. Het overbruggingsrecht staat ook open voor de  zelfstandige die niet in Belgie woonachtig is maar wel sociaal verzekerd is.

  Duitsland heeft Corona aanspreekpunt voor ondernemers NordRhein Westfalen.

  Maatregelen voor zelfstandigen ” soforthilfe en schtuzfonds”.

  Zelfstandigen informatie in het Nederlands met meerdere links naar de sofort hilfe en schutzfonds.

  Overig.

  Een goede pagina met links naar de actualiteiten in verband met Corona en werken over de grens kan je ook vinden via de website van de samenwerkende Grensinfopunten in Belgie, Duitsland en Nederland waarin de vakbonds grensinfopunten ook deelnemen.

  Bij vragen of advies kan je ook contact opnemen met de grensinfopunten van de vakbonden. Door het  logo van de vakbond waarmee je contact wilt onder aan deze pagina aan te klikken leg je contact met de betreffende vakbond.

  Voor contact met de Interregionale vakbondsraad Schelde Kempen mail naar info@werkenoverdegrens.eu

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden