Corona maatregelen

  In dit artikel vind je informatie en links naar actuele informatie pagina’s over Corona maatregelen van overheden voor grensarbeiders.

 • Corona maatregelen in verband met werken over de grens

   Grensarbeid tijdens de Corona crisis levert veel vragen op. In dit artikel vind je links naar actuele informatie voor grensarbeiders.  Dit artikel wordt wekelijks geactualiseerd. Dit is de versie van  Maandag 20 juni 2022

   

  Algemene nationale informatie Corona Maatregelen per land:

  De meeste beperkende maatregelen zijn of worden afgebouwd. De uitzonderingen bij thuiswerken zijn voor de sociale zekerheid verlengd tot 1 januari 2023. Bij vragen of onduidelijkheid adviseren we grensarbeiders regelmatig pagina’s die je eerder bezocht hebt opnieuw te bekijken op veranderingen. Kijk voor de meest actuele informatie vooral op de bron pagina van de nationale of lokale overheden. Dat voorkomt dat je een link volgt die verwijst naar oude en niet meer actuele informatie.

  Algemene informatie van de Nederlandse Rijksoverheid.

  Algemene informatie van de Belgische Overheid.

  Algemene informatiepagina van het Duits ministerie van volksgezondheid. in Duits.

  Nederlandstalige pagina over de algemene corona maatregelen in Duitsland van het Duitsland instituut.

  Thuiswerken.

  Nederland, België en Duitsland beschouwen voor de sociale zekerheid werkzaamheden die als gevolg van de Corona maatregelen vanuit huis gemaakt worden tot 1 Januari 2023 alsof deze in het werkland zijn verricht. Daarmee wordt onnodige administratieve rompslomp en wisselingen van sociale zekerheid systeem voorkomen. Voor fiscaliteit is een vergelijkbare overeenkomst tussen Nederland en Duitsland en België deze loopt tot 1 juli  2022. De tijdelijke overeenkomsten worden (mogelijk) na juli niet verlengd.

  Wil je meer weten over thuis werken kijk dan op onze thuiswerk pagina

  Wonen in Nederland en thuiswerken voor een Belgische werkgever

  Wonen in Belgie en thuiswerken voor een Nederlandse werkgever.

  Tijdelijk werkloos.

  Je bent grensarbeider en je werkt in een bedrijf in Nederland, België of Duitsland en je bent sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als de werkgever door de Corona maatregelen de voortgang van het werk niet meer kan waarborgen kan deze een beroep doen op de maatregel die daarvoor in het werkland van toepassing is.

  Als Nederland je werkland is kan sinds december 2021 tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging werkbehoud  (NOW) worden aangevraagd. De werkgever betaalt het salaris 100% door en ontvangt via het UWV een compensatie voor het geleden omzetverlies. De werkgever moet de aanvraag doen.  Het UWV voert uit.

  Als België je werkland is dan is de regeling Tijdelijke werkloosheid op je van toepassing. Informatie van het Belgisch Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) over de tijdelijke werkloosheid en vereenvoudigde betalingsprocedure. Voor volledige informatie kijk dan ook even op de links T2 en hoe aan te vragen. De werknemer vraagt tijdelijke werkloosheid aan via een van de drie vakbonden of de HKW. De werkgever doet melding bij de RVA.

  Je bent grensarbeider en je werkt in een Duits bedrijf en je bent Duits sociaal verzekerd. Als de werkgever de voortgang van het werk niet meer kan waarborgen kan deze een beroep doen op de Kurzarbeid regeling.  De Arbeitsagentur heeft een magazine voor ondernemers met informatie over “Kurzarbeit”: Het is de ondernemer die deze uitkering aanvraagt. De Kurzarbeit regeling wordt direct aan de werknemer betaald. Dit is een netto uitkering waarover in Duitsland geen belasting betaald hoeft te worden.

  Nederland en Duitsland hebben bovenop het Nederlands Duits belastingverdrag aanvullende maatregelen genomen. Deze voorkomen dat de door Corona maatregelen thuiswerkende grensarbeider geconfronteerd wordt met een verschuiving van de heffing bevoegde staat van werkland naar woonland. Meer details over verschillende fiscale maatregelen in verband met uitkering vanuit het werkland .

  Belgie heeft met meerdere landen fiscale akkoorden in verband met covid 19 afgesloten

  Zelfstandigen.

  Zelfstandigen in Nederland die te maken hebben met een plotseling deel of geheel omzetverlies kunnen in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). Dit is de BBZ (bijstand regeling zelfstandigen) met enkele versoepelde maatregelen.  De aanvraag verloopt via lokale gemeenten.

  Corona informatie Kamer van Koophandel Nederland.

  Zelfstandigen die Belgisch sociaal verzekerd zijn en door de Corona maatregelen omzet zien wegvallen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. De Informatie van het rijks instituut voor sociale zekerheid zelfstandigen in Belgie geeft inzicht in de regeling. Het overbruggingsrecht staat ook open voor de  zelfstandige die niet in Belgie woonachtig is maar wel sociaal verzekerd is.

  Duitsland heeft Corona aanspreekpunt voor ondernemers NordRhein Westfalen.

  Overig.

  Een goede pagina met links naar de actualiteiten in verband met Corona en werken over de grens kan je ook vinden via de website van de samenwerkende Grensinfopunten in Belgie, Duitsland en Nederland waarin de vakbonds grensinfopunten ook deelnemen.

  Bij vragen of advies kan je ook contact opnemen met de grensinfopunten van de vakbonden. Door het  logo van de vakbond waarmee je contact wilt onder aan deze pagina aan te klikken leg je contact met de betreffende vakbond.

  Voor contact met de Interregionale vakbondsraad Schelde Kempen mail naar info@werkenoverdegrens.eu

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .