Artikel van 13 februari 2019

Benego informatie middag Werken over de Grens

Hoewel voor de meeste burgers van grensgemeenten de grens geen hinderpaal (meer) vormt, worden wij in de dagelijkse praktijk met heel wat problemen en onduidelijkheden geconfronteerd eens wij over diezelfde grens gaan werken. Deze problemen en onduidelijkheden nemen eerder toe dan af en hebben vaak te maken met allerlei beslissingen en regelgevingen in het andere land, die weinig rekening houden met de gevolgen hiervan voor burgers die in het ene land wonen en het andere land werken.

Zowel werkgevers als werknemers worden hiermee geconfronteerd maar ook ambtenaren of dienstverleners, die werkzaam zijn in de verschillende grensgemeenten. Voldoende aanleiding om via een aangepaste dienstverlening binnen Grensinfopunten, mede ondersteund door BENEGO, (potentiële) grensarbeiders de nodige en deskundige informatie en ondersteuning aan te bieden.

In dit kader werd door de Interregionale Vakbondsraad IVR Schelde-Kempen (een samenwerkingsverband van de 6 Belgische en Nederlandse vakbonden in de grensstreek) het ‘ABC van de GRENSARBEID‘ ontwikkeld, een format waarbij praktisch inzicht verschaft wordt in de geldende regelgeving op het vlak van sociale zekerheid, belastingen, pensioenen, loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit inzicht willen wij delen met ambtenaren en dienstverleners in gemeentelijk verband om zo tot een vorm van samenwerking te komen. Doel van deze samenwerking is per (deel)gemeente een contactpunt uit te bouwen dat op een aangepaste manier kan doorverwijzen naar de verschillende Grensinfopunten op het ogenblik dat je als ambtenaar of dienstverlener wordt geconfronteerd met vragen of problemen inzake grensarbeid.

Daarom organiseren wij in samenwerking met IVR een infomiddag, bestemd voor ambtenaren/dienstverleners uit de grensgemeenten om kennis te maken met het ABC van de Grensarbeid. Vanzelfsprekend wordt kennis overgedragen, maar de opzet is ook interactief. Door middel van casuïstiek krijgen deelnemers (meer) voeling met de materie.

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .