8-11 Webinar herstructurering

IVR Schelde-Kempen logo

Wat zijn de valkuilen voor grensarbeiders bij een herstructurering ?

Een herstructurering in het bedrijf met gedwongen ontslagen gaat voor veel werknemers gepaard met onzekerheden en spanning. Als de werkgever niet in het woonland van de werknemer gevestigd is, zijn er vaak extra vragen. Vragen die te maken hebben met regels/gewoonten in het woonland van de grensarbeider vanwege ontslag of begeleiding naar ander werk. Die vragen zijn bij onderhandelaars van een sociaal plan niet vanzelfsprekend in beeld. Dat maakt de grensarbeider kwetsbaar.

Het Webinar is gebaseerd op een aantal praktijksituaties van herstructureringen bij ondernemingen waar grensarbeiders werkzaam waren in het Belgisch Nederlands grensgebied. Met een aantal betrokken onderhandelaars wordt gekeken naar de positie van de grensarbeider bij herstructurering en daarmee verschillende valkuilen in beeld gebracht.

Praktisch.

Het Webinar vindt plaats op 08/11/23 van 10.00 uur tot 12.00 uur via Microsoft Teams met medewerking van diverse sprekers met ervaring op zowel praktijk- als juridisch vlak.

Doelgroep zijn vakbondsbestuurders en -secretarissen, dienstverleners, vakbonds- vertegenwoordigers, verantwoordelijken uit andere organisaties als UWV, VDAB, GIP-netwerk, werkgeversfederaties, mutualiteiten, Benelux, SVB. 

Na inschrijving ontvang je enkel dagen tevoren de link tot deelname via MS Teams.

Inschrijving Webinar: Wat zijn de valkuilen voor een grensarbeider bij een herstructurering

Webinar wat zijn de valkuilen voor een grensarbeider bij een herstructurering

  • Als je vooraf al een vraag hebt die je graag behandelt ziet stel die dan alvast.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .