Vragenlijst IVR Schelde Kempen bijeenkomst 19-11-22

Beste,

We kijken terug op een geslaagde feestelijke informatiebijeenkomst in het kader van onze 30 jarig jubileum.  Fijn dat je samen met ons op 19 november jongstleden in Bergen op Zoom aanwezig was.

We zouden het op prijs stellen indien je enkele minuten de tijd wilt nemen om een reactie te geven op je beleving van deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet

IVR Schelde Kempen

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .