Vragenlijst Webinar Telewerk grensarbeiders

Vragenlijst Webinar telewerk door grensarbeiders 24 mei 2023

Je heb je aangemeld en of deelgenomen aan het het Webinar van IVR Schelde Kempen op 24 mei jongstleden. Wij verzoeken je onderstaande vragenlijst in te vullen. Jouw antwoorden helpen ons de organisatie van een volgend Webinar te optimaliseren. Daarnaast helpt het ons bij het afleggen van verantwoording aan onze subsidieverstrekker. Je antwoorden worden opgeslagen zonder dat deze terug naar jou te herleiden zijn. Vragen die niet op je van toepassing zijn kan je overslaan.
  • Je hebt je aangemeld, maar heb je ook deelgenomen?
  • Vul deze vraag alleen in als je niet hebt deelgenomen.
  • Deze vraag gaat over het functioneren van de chat. We begrijpen dat het mondeling vragen kunnen stellen de voorkeur heeft.
  • We willen goed inzicht krijgen in de doelgroep die deelneemt.
  • Met deze vraag willen we zien wat de verspreiding is van de deelnemers.
  • Mocht je een tip voor ons hebben of een ander advies kunt u dit hier aangeven.

 

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .