Artikel van 17 november 2022

Uitzondering maatregel sociale zekerheid voor thuiswerk en grensarbeid verlengd tot 1 juli 2023

De uitzondering sociale zekerheid half jaar verlengd

De tijdelijke maatregel die thuiswerkende grensarbeiders beschermde tegen een sociale zekerheid wissel is verlengd tot 1 juli 2023. Daarmee kunnen (deels) thuiswerkende grensarbeiders voorlopig zonder risico op wisseling van sociale zekerheid systeem dat ook voortzetten. Voor fiscaliteit zijn niet dat soort afspraken gemaakt. Daardoor is de belastbaarheid bij thuiswerken vanaf 1 juli 2022 voor de thuisgewerkte uren in het woonland.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .