Kinderen

  Waar heb ik recht op kinderbijslag?

 • Wat moet ik doen, als ik zwanger ben?

  Waar?
  Bij de personeelsdienst van uw bedrijf of rechtstreeks bij uw werkgever.

  Wat?
  Wanneer u zwanger bent, moet u dit melden aan uw werkgever. Uw werkgever mag u hiervoor niet ontslaan, maar op deze regel zijn er wel uitzonderingen. Hiervoor kunt u het best contact opnemen met uw vakbond (achterzijde ABC).

  Hoe?
  U bent wettelijk verplicht om uiterlijk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum uw werkgever op de hoogte te brengen met een medisch attest. Nadat u uw werkgever op de hoogte hebt gebracht, blijft u verder werken tot maximaal 6 weken en minimaal één week voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Er wordt wel rekening gehouden met uw situatie, zo kan het zijn dat er aangepast werk moet worden voorzien of dat u tijdelijk verwijderd wordt van het werk.

 • Waarop heb ik recht, als ik een kind krijg?

  Waar?
  Twijfelt u of u recht hebt op bepaalde verlofregelingen en uitkeringen, dan kunt u contact opnemen met uw vakbond. Zij geven meer informatie en kunnen samen met u naar uw persoonlijke situatie kijken. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.

  De uitkeringen die u eventueel krijgt als u zwangerschap- en bevallingsverlof hebt, vraagt u aan bij uw ziekenfonds. Net zoals het vaderschapsverlof.

  Het ouderschapsverlof wordt aangevraagd met een specifiek formulier dat u aangetekend naar de dienst loopbaanonderbreking van een RVA-kantoor stuurt. U moet eerst altijd wel uw werkgever melden dat u ouderschapsverlof wilt nemen. U krijgt dan geen loon, maar een onderbrekingsuitkering.

  Wat?
  Als vrouwelijke grensarbeider hebt u mogelijk recht op verschillende verlofregelingen en uitkeringen. U hebt ook recht op borstvoedingspauzes. Als mannelijke grensarbeider kunt u als vader vaderschapsrust aanvragen. U hebt ook recht op ouderschapsverlof.

  Hoe?
  U hebt recht op borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de bevalling. Zo één pauze duurt een half uur. U moet dan wel een arbeidsdag hebben van 7,5 uur. Werkt u langer dan 7,5 uur dan hebt u recht op 2 pauzes. Die kan u samen of apart opnemen. U moet ook maandelijks bewijzen aan uw werkgever dat u borstvoeding geeft. Dat doet u met een medisch attest. U bepaalt op voorhand met uw werkgever de tijdstippen waarop de pauzes genomen worden. De pauzes worden niet betaald door de werkgever, maar door een vergoeding van het ziekenfonds en u geniet nog altijd van ontslagbescherming.

  Het vaderschapsverlof vraagt u aan bij uw Belgische ziekenfonds.

  Het ouderschapsverlof kan door vader en moeder worden opgenomen. Ieder heeft recht op 4 maanden ouderschapsverlof. Dat dient voor de opvoeding van het kind. In overleg met de werkgever kunt u de 4 maanden opnemen in gedeelten of via een vermindering van uw arbeidsprestaties. De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn: uw kind moet jonger zijn dan 12 jaar als het ouderschapsverlof ingaat. U moet op het moment van de aanvraag ook al minstens 12 maanden anciënniteit verworven hebben bij uw werkgever.

 • Waar heb ik recht op kinderbijslag?

  Waar?
  Vanaf 1 januari 2019 nemen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag over. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. Elk Gewest heeft dan een eigen regeling en uitvoeringsorganisatie voor kinderbijslag.
  Meer info vind je per regio:
  ·         Vlaanderen: www.fons.be
  ·         Wallonië: www.famiwal.be
  ·         Brussel: www.famiris.be
  ·         Duitstalig België: www.ostbelgienfamilie.be

  Als u Nederlandse kinderbijslag ontvangt, bent u afhankelijk van SVB en wordt dit geregeld door uw DigiD.

  Wat?
  U kunt kinderbijslag vanuit België ontvangen voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen tussen 18 en 25 jaar kunt u kinderbijslag ontvangen, als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. De SVB en het kinderbijslagfonds in België beoordelen of u recht hebt op kinderbijslag. Zij kijken op basis van Europese regels welk land de voorrang heeft om uit te betalen. Als de kinderbijslag in het voorrangsland lager is dan die in het andere land, betaalt het andere land een aanvulling. Zo lijdt u geen verlies en krijgt u altijd de hoogste kinderbijslag. De grootte van uw recht op kinderbijslag hangt dus ook af van de situatie waarin uw partner zich bevindt. In Nederland is er ook nog sprake van een kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

  Enkele situaties:

  Grensarbeider (u werkt in België)
  Uw partner werkt in Nederland: u krijgt Nederlandse kinderbijslag en/of kindertoeslagen, Eventuele krijgt u een aanvulling van België, als het bedrag dat u in België krijgt hoger ligt dan het totale bedrag in Nederland.

  Uw partner krijgt ziekte- en/of werkloosheidsuitkering uit Nederland: u krijgt Nederlandse kinderbijslag en/of kindertoeslagen met eventuele aanvulling van België, als het bedrag dat u in België krijgt hoger ligt dan het totale bedrag in Nederland.

  Uw partner werkt niet: u krijgt de Belgische kinderbijslag met eventuele aanvulling vanuit Nederland, als het totale bedrag (kinderbijslag en/of kindgebonden budget) hoger is dan de Belgische kinderbijslag.

  Uw partner werkt in België: u krijgt de Belgische kinderbijslag.

  De situatie van de partner is anders: neem dan contact op met SVB!

  In Nederland bestaat er een kindgebonden budget. Als u recht hebt op kinderbijslag, dan kunt u nog een aanvullende bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar krijgen van de Nederlandse overheid. Enige voorwaarde: uw inkomen mag samen met dat van uw partner niet te hoog zijn. Er zijn maximumgrenzen vastgelegd. U mag samen ook niet over te veel vermogen beschikken. Hoe hoog de toeslag zal zijn is afhankelijk van uw inkomen, aantal kinderen en hun leeftijd.
  Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de Nederlandse overheid die de kosten van kinderen in de opvang wil ondersteunen. Ook hiervoor moet er eerst voldaan worden aan enkele voorwaarden!
  Bij enige twijfel neemt u contact op met SVB of uw vakbond.

  Het bedrag dat u krijgt is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van hoeveel kinderen u hebt. Er zijn ook hier verschillen tussen België en Nederland! In Nederland loopt de kinderbijslag tot maximaal 18 jaar. In België kan dit tot 25 jaar onder bepaalde voorwaarden! België betaalt de kinderbijslag per maand, Nederland per kwartaal.

  Hoe?
  Wanneer u de Belgische kinderbijslag ontvangt, dient u een aanvraag in bij het kinderbijslagfonds waarbij uw werkgever is aangesloten. Is uw werkgever niet aangesloten bij een kinderbijslagfonds, dan vraagt u kinderbijslag aan bij FAMIFED in Brussel. Als u de Nederlandse kinderbijslag ontvangt, dient u een aanvraag in via DigiD.

  Het SVB kan contact met u opnemen bij enige twijfel. Zij weten alles over sociale zekerheid.

 • Op welke bijkomende gezinsbijslagen heb ik recht?

  Waar?
  Als grensarbeider vraagt u kraamgeld aan bij FAMIFED Brussel

  Wat?
  U hebt recht op kraamgeld, wanneer u een kind verwacht, maar ook als u een kind adopteert. Dit is een geboortepremie die u eenmalig krijgt per kind.

  Hoe?
  U vraagt een formulier ‘aanvraag om kraamgeld’ aan uw werkgever. U vult het formulier in, ondertekent het en stuurt het naar het FAMIFED. U kunt het aanvragen vanaf het begin van de 6de maand zwangerschap. U ontvangt dit dan ten vroegste 2 maanden voor de bevalling. U kunt dit tot 5 jaar na de geboorte van het kind aanvragen. Kraamgeld wordt eenmalig uitbetaald aan de moeder. Er zijn verschillende soorten en hoogten van kraamgeld.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .