Artikel van 13 juli 2022

Meldpunt thuiswerk

Meldpunt grens thuis werk

Tijdens Corona werden werknemers gedwongen te werken vanuit huis. Om ongewenste wisselingen van toepasselijke sociale zekerheid en belasting te voorkomen zijn uitzonderingsmaatregelen genomen. Door het einde van Corona maatregelen worden uitzonderingsmaatregelen beëindigd. Voor de sociale zekerheid is dat per 1 januari 2023 en voor belasting 1 juli 2022. Thuiswerk  is steeds meer de norm geworden maar de huidige regelgeving sluit daar onvoldoende op aan en levert knelpunten op.

Een van de leden van de Interregionale Vakbondsraad Schelde Kempen, de FNV heeft een meldpunt geopend voor grensarbeiders die problemen ondervinden in verband met werken vanuit thuis. Via het meldpunt grensthuiswerk kan je jouw werksituatie delen. Gegevens die je geeft worden gebruikt om inzichtelijk te maken welke knelpunten zich in de praktijk voordoen. De gegevens worden geanonimiseerd gebruikt.

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .