Artikel van 13 mei 2019

Hoe bouw ik pensioen op werkende in België?

Voor elk kalenderjaar dat u in België werkt, krijgt u een bedrag dat gelijk is aan 75% (gezinsbedrag) of 60% (alleenstaande bedrag) van uw (gemaximeerd) brutoloon. Dat bedrag wordt gedeeld door 45. Met welk percentage uw pensioen berekend wordt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Lees verder op deze link

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .