Artikel van 14 mei 2019

Hoe bouw ik pensioen op werkende in Nederland?

Naast het wettelijk pensioen AOW (Algemene Ouderdomswet) kan u ook een aanvullend pensioen opbouwen. Per jaar dat u verzekerd bent voor een AOW-pensioen is er een opbouw van ongeveer 2%.

Een aanvullend pensioen wordt opgebouwd wanneer uw werkgever, overheidsdienst of cao dit voor het personeel geregeld heeft.

Hoeveel AOW-pensioen u krijgt hangt af van uw leefsituatie en van hoe lang u verzekerd bent voor de AOW. Via de SVB kunt u de actuele AOW-bedragen bekijken.

Lees verder via deze link

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden