Webinar Fair Mobility Tool Vakbonden

Binnen Europa geldt het principe van vrij verkeer van arbeid. Op zichzelf een mooi beginsel maar in de praktijk stoot dit beginsel op heel wat praktische hindernissen voor al wie over de grens werkt of wil gaan werken. Ook als je in België woont en over de grens in Nederland werkt of wil gaan werken. Of vice versa. Soms geeft dit aanleiding tot mistoestanden. Vandaar de noodzaak van ‘fair mobility’, een faire werksituatie over de grens.

Correcte informatie en deskundig advies zijn hierbij een noodzakelijke voorwaarde. Daarom hebben de Belgische en Nederlandse vakbonden grensbreed een samenwerking opgezet om via een web-app ‘de Fair Mobility Tool’ (potentiële) grensarbeiders te helpen een correct inzicht op maat te verkrijgen over de wettelijke aspecten van zijn/haar arbeidssituatie op het vlak van arbeidsrecht, sociale zekerheid, belastingen.

Ook binnen de vakbond kan ‘de Fair Mobility Tool’ een gebruiksvriendelijk hulpmiddel zijn om vragen hieromtrent beter te beantwoorden in het kader van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Met dit webinar willen we je laten kennismaken met de mogelijkheden en het gebruiksgemak van dit digitaal instrument. Schrijf nu in !

Ben jij  vakbond verantwoordelijke, medewerker of jurist en wil je deelnemen,  vul hier je gegevens in voor de Webinar aanmelding op  23 maart 2022  om 14.00 uur en klik op verzenden. Enkele dagen vooraf sturen we je een Microsoft Teams link voor deelname.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .