Artikel van 11 februari 2019

Waarop heb ik recht, als ik een kind krijg?

U hebt mogelijk recht op verschillende verlofregelingen en uitkeringen.In Nederland meldt uw werkgever uw zwangerschaps- en bevallingsverlof bij het UWV en krijgt hij zo de doorbetaling van uw loon vergoed.

U hebt mogelijk recht op verschillende verlofregelingen en uitkeringen.

In Nederland meldt uw werkgever uw zwangerschaps- en bevallingsverlof bij het UWV en krijgt hij zo de doorbetaling van uw loon vergoed.

In België hebt u recht op kraamgeld, omdat u hier woont. Dit moet u wel zelf aanvragen bij het FAMIFED of, als uw partner bij een Belgische werkgever werkt, via het kinderbijslagfonds van deze werkgever. Tot het 8ste levensjaar van uw kind hebt u recht op onbetaald ouderschapsverlof. Vader en moeder mogen dit allebei aanvragen.

Lees er alle over op deze link.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .