Artikel van 5 februari 2020

DigiD voor inwoners van Belgie

Ook inwoners van België moeten een Nederlandse DigiD kunnen verkrijgen.

Ook inwoners van België moeten een DigiD kunnen krijgen aldus een arrest van de Nederlandse Raad van State op 24 December.

Een inwoner van België die al geruime tijd in Nederland werkzaam was heeft deze zaak tegen de Nederlandse Staat aangespannen. De reden was dat zij als werknemer in Nederland niet in de gelegenheid was om de digitale toepassingen te benutten die zij nodig had vanwege het niet in bezit zijn van een DigiD. Het ging bij voorbeeld om het kunnen doen van belastingaangifte of de toegang tot pensioen informatie. Het verweer van de Minister dat binnenkort een Europese DigiD dit oplost hield geen stand omdat dit niet voor alle toegang bij de overheid gaat gelden. Bijvoorbeeld de belastingdienst. Het is nog afwachten hoe de Nederlandse overheid hier verder op gaat reageren.

Uiteraard heeft deze uitspraak ook gevolgen voor de inwoner van Duitsland of ander land die in Nederland werkzaam is en over de grens woont.

Wil je meer weten hierover neem dan contact op met het grensinfopunt van je vakbond.

 

 

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .