Artikel van 21 december 2021

Corona thuiswerkafspraken verlengd

De tijdelijke afspraken voor grensarbeiders die thuiswerken door Corona maatregelen zijn verlengd.

België,  Duitsland en Nederland hebben hun tijdelijk afspraken voor grensarbeiders die door Corona maatregelen gedwongen thuiswerken verlengd.

De thuisgewerkte uren worden voor belastbaarheid (fictief) tot en met 31 maart 2022 beschouwd als gewerkt in het werkland. De thuisgewerkte uren worden voor de sociale zekerheid (fictief) tot en met 30 juni 2022 beschouwd als gewerkt in het werkland .

De maatregelen voorkomen dat de werknemer die door Corona maatregelen gedwongen thuiswerkt ook geconfronteerd wordt met een systeemwisseling van sociale zekerheid of belastbaarheid. Het voorkomt ook dat de werkgever in geval van thuiswerken geconfronteerd wordt met het verplicht afdragen van sociale zekerheid en belasting in het woonland van de werknemer.

De eerste afspraken hierover zijn gemaakt in april 2022. Ze worden telkens verlengd voor een tijdelijke periode en zouden 31 december 2021 aflopen. Met deze verlengde afspraken is voorlopig het risico op onnodige systeemwisselingen en administratieve rompslomp voor de thuiswerkende grensarbeider uitgesteld.

De Nederlandse Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma heeft een brief aan de 2e Kamer gezonden met deze mededeling en de toekomst visie omtrent thuiswerken voor grensarbeiders.

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .