Artikel van 15 juni 2022

Thuiswerk maatregel grensarbeiders half jaar verlengd

Thuiswerk maatregel grensarbeiders met zes maanden verlengd tot 1 januari 2023.

De uitzonderingsmaatregel voor grensarbeiders die voorkomt dat bij thuiswerken de grensarbeider gedwongen van sociale zekerheid systeem wisselt wordt vanaf 1 juli 2022 met zes maanden verlengd naar 1 januari 2023.

Op dinsdag 14 juni maakte de Nederlandse Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip in een debat in de Tweede Kamer bekend dat deze dag een regeling overeengekomen is die de tot 1 juli lopende uitzondering verlengt. Er is nog onbekend of dat deze verlenging ook geldt of gaat gelden voor fiscaliteit. Dat is wel gewenst.

Tijdens de Corona pandemie zijn veel werknemers in de grensstreek op advies van overheden vanuit huis gaan werken. Door de regels in de Europese sociale zekerheids verordening liepen deze werknemers het risico daardoor gedwongen te wisselen van sociale zekerheid verzekering van werkland naar woonland. Daarom zijn overheden uitzonderingsmaatregelen gaan toepassen waarbij het thuiswerk fictief beschouwd wordt als gewerkt op de werkplek in het werkland. Deze overeenkomsten die ook voor het fiscaal vlak gemaakt zijn werden tijdend de Corona periode telkens verlengd. Vanaf 1 juli 2022 zouden deze uitzonderingen komen te vervallen.

Met de ervaring van gedwongen thuiswerk situaties zijn steeds meer ondernemingen en werknemers de voordelen van (deels)werken vanuit huis gaan waarderen. Denk daarbij aan beter combineren van werk en privé, maar ook minder in de file staan naar het werk. Steeds meer ondernemingen hebben een thuiswerk protocol ingevoerd. Vaak werd daarin voor grensarbeiders een negatief afwijkende voorwaarde opgenomen die er voor zorgde dat er tussen werknemers onderscheid op woonland gemaakt werd. Bij vakbonden werden veel vragen gesteld over deze ongelijke behandeling en ook meerdere juridische klachten neergelegd. Meerdere vakbonden hebben bij hun nationale overheid er op aangedrongen regelgeving te maken die het thuiswerken van grensarbeid zonder ongewenste systeemwisselingen mogelijk te maken. Veertig procent thuiswerken zonder sociale zekerheid of fiscale wijzigingen wordt daarin als een redelijk percentage beschouwd.

Deze verlenging moet de ruimte geven om in Europa te werken naar een structurele regeling die er voor moet zorgen dat grenswerkers tot een bepaalde hoogte vanuit huis kunnen werken zonder geconfronteerd te worden met gedwongen wisselingen van sociale zekerheid stelsel of belastingplicht in meerdere landen. De huidige toepasselijke regelgeving is niet toegesneden op de realiteit van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

 

 

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .