Gezondheid

 • Wat moet u doen bij ziekte?

  Wat?

  U moet u zo snel mogelijk ziek melden bij uw werkgever en hem/haar een medisch attest bezorgen binnen de 2 werkdagen. Opgelet! In het arbeidsreglement van het bedrijf of arbeidsovereenkomst kan hierover een andere afspraak staan. U moet uw ziekmelding ook doorgeven aan uw ziekenfonds/mutualiteit.

  Hoe?

  Met het UWV neemt u telefonisch contact op via het nummer 088-898 92 94. Dit moet gebeuren binnen de 2 dagen nadat u ziek bent geworden. U vermeldt bij welk Belgisch ziekenfonds u bent aangesloten, en de naam en het adres van uw werkgever. U wordt dan opgeroepen voor een medisch onderzoek, u bent verplicht hier naartoe te gaan.

  Afhankelijk van uw statuut betaalt de werkgever uw nettoloon een bepaalde tijd door. Nadien krijgt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering via het Belgische ziekenfonds. Het Belgische ziekenfonds zal ook een deel van uw ziektekosten vergoeden. Informeer hiernaar bij uw eigen ziekenfonds.

  Begrippen

  • Mutualiteit/Ziekenfonds: instantie die de verplichte verzekering tegen ziektekosten regelt voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt.
  • Nettoloon: loon dat u overhoudt als alle bedragen die u aan belastingen en premies moet betalen, afgetrokken zijn.
  • Volgens de Belgische wet bent u verplicht aan uw werkgever een attest van arbeidsongeschiktheid van uw huisarts te geven. In de praktijk kan dit niet, omdat Nederlandse artsen deze verklaring doorgaans niet geven. Gebruik daarom als verklaring het attest van het UWV (aanvragen).
 • Hoe krijg ik mijn ziektekosten vergoed?

  Waar?

  Uw mutualiteit/ziekenfonds (zie: ‘Wat moet ik als grensarbeider doen’)

  Wat?

  In België bent u verzekeringsplichtig. U moet u inschrijven bij een verzekeringsinstelling (mutualiteit/ziekenfonds) om de terugbetaling van de gezondheidszorgen in België te ontvangen.

  Hoe?

  U moet een aanvraag om inschrijving invullen (deze vindt u online of in de kantoren zelf) en aan de Belgische verzekeringsinstelling terugbezorgen. Zij sturen een S1-formulier op naar uw Nederlandse zorgverzekeraar. Dit formulier zorgt ervoor dat u recht hebt op verstrekkingen van de Nederlandse ziekteverzekering.

  U e-ID toont aan of u verzekerd bent of niet, OF u krijgt een ISI + kaart.

  U kunt bij uw mutualiteit aanvullende vrijwillige verzekeringen (bv. hospitalisatieverzekering) afsluiten.

  Begrippen

  • Mutualiteit/Ziekenfonds: instantie die de verplichte verzekering tegen ziektekosten regelt voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt.
  • S1-formulier: Dit formulier wordt gebruikt om in Nederland te kunnen genieten van de medische zorg. Het bewijst dat u sociaal verzekerd bent ten laste van België.
  • Zorgverzekeraar: een aanbieder van zorgverzekeringen die tegen het betalen van een premie een bepaald risico in ziektezaken voor een klant dekt.
  • Zorgverzekering: een verzekering voor geneeskundige zorg die u moet afsluiten.
 • Hoe kan ik mijn gezin verzekeren tegen ziektekosten?

  Waar?

  Externe verzekeraars.

  Wat?

  U kunt een aanvullende ziekteverzekering nemen, maar dit is niet verplicht. De verplichte ziekteverzekering komt soms niet of maar beperkt tussen voor een aantal ziektekosten. Een aanvullende ziekteverzekering geldt zowel voor u als voor uw gezinsleden.

  Hoe?

  Uw partner(als deze geen inkomen heeft) en uw kinderen onder de 18 jaar kunnen zich samen met u aansluiten via het S1-formulier.

  Informeer ernaar bij uw ziekteverzekering en/of een externe verzekeraar naar keuze.

  Begrippen

  • Aanvullende verzekering: Deze verzekering dekt de zorg die buiten de basisverzekering valt.
  • S1-formulier: Dit formulier wordt gebruikt om in Nederland te kunnen genieten van de medische zorg, het bewijst dat u sociaal verzekerd bent ten laste van België.
 • Wat moet ik doen bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

  Waar?

  Bij uw Belgische ziekenfonds waar u verzekerd bent.

  Wat?

  Na de periode waarin u gewaarborgd loon door uw werkgever krijgt uitbetaald, ontvangt u ziekte-uitkeringen van uw mutualiteit. Wanneer u na 1 jaar nog ziek bent en u voor minstens 66% arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan kan u zich aanmelden bij uw Belgische ziekenfonds en een invaliditeitsuitkering aanvragen.

  Hoe?

  U wordt onderzocht door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds om uw arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Dit medisch onderzoek kan in het woonland plaatsvinden.

  Begrippen

  • Arbeidsongeschiktheid: situatie waarin u arbeidsongeschikt bent en dus geen arbeid kunt verrichten.
  • Mutualiteit/Ziekenfonds: instantie die de verplichte verzekering tegen ziektekosten regelt voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt.
  • Opgelet. Wanneer uw ziekte veroorzaakt is door een arbeidsongeval of als beroepsziekte gecatalogeerd wordt, dan moet u een uitkering aanvragen bij de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever of bij het Fedris. Voor meer info kunt u terecht bij Fedris zelf of bij uw vakbond.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .