Thuiswerken als grensarbeider

  Tijdens de Corona pandemie hebben veel werknemers gedwongen vanuit huis gewerkt. Na het afschaffen van de Corona maatregelen bleek in veel bedrijven en bij werknemers telewerk ingeburgerd.  Veel bedrijven voeren een thuiswerk protocol in. Voor Grensarbeiders kan thuiswerken gevolgen hebben voor toepasselijke sociale zekerheid, belasting of arbeidsrecht. Deze pagina geeft informatie indien het volgende op je van toepassing is:  Je woont in Nederland. Je bent in dienst van een in België gevestigde onderneming en voert je werkzaamheden (deels) thuis uit. Het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken in België op de werkplek uitgevoerd worden en nu (deels) op de thuiswerkplek.

  bijgewerkt 07-03-2023

 • Wettelijk kader:

  Sociale zekerheid: De Europese sociale zekerheidsverordening EU 883/2004 heeft als uitgangspunt dat een werknemer die werkt over de grens sociaal verzekerd is in het werkland. Wanneer de (thuiswerkende) werknemer 25% of meer van de werktijd in het woonland verricht dan wijzigt de verplichte sociale zekerheid van het werkland naar het woonland. De werkgever/werknemer dienen dan sociale zekerheid bijdragen te betalen in het woonland van de werknemer.

  Fiscaal: Volgens het Belgisch Nederlands Dubbel belastingverdrag ben je als grensarbeider belastingplichtig in het werkland. Werk je ook (thuis) in je woonland dan zal je daar belastingplichtig zijn voor die in het woonland gewerkte dagen.  Bij de BNI (belasting aangifte niet inwoners) belastingaangifte in België zal je je in Nederland gewerkte uren moeten vermelden evenals in je  Nederlandse aangifte over je wereldinkomen.

  Noot: Als je ambtenaar bent zijn er andere uitzonderingen op je van toepassing. Als je meer wil weten neem dan even contact op met een spreekuur op een van de vakbond grensinformatiepunten.

  Arbeidsrecht: Wanneer je onder een algemeen verbindend verklaarde Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in België valt wijzigt dat bij thuiswerk niet. Wel kan je te maken krijgen met in het woonland bestaande dwingende arbeidswetgeving of algemeen verbindend verklaarde cao’s met uitwerking op jouw arbeidsvoorwaarden.

  België kent een nationale CAO die thuiswerk regelt. Jouw Belgische werkgever dient daarmee rekening te houden. Deze nationale CAO moet in sectorale Cao’s te worden omgezet.

 • Tijdelijke (Corona) Maatregelen voor thuiswerkende grensarbeiders.

  Sociale zekerheid: Voor de grensarbeider die vanwege Corona maatregelen de werkzaamheden (deels)vanuit huis verricht beschouwde de SVB deze uren als op de werkplek gemaakt. Dit was om te voorkomen dat de grensarbeider gedwongen van sociale zekerheid systeem moest wisselen door thuiswerk. Tevens om te voorkomen dat de werkgever gedwongen wordt om in het woonland van de werknemer sociale zekerheid bijdragen af te dragen. Deze tijdelijke maatregel is verlengd tot 1 Juli 2023. ongeacht de hoeveelheid thuis gewerkte dagen.

  Fiscaliteit: In aanvulling op het bestaand dubbel belastingverdrag hadden België en Nederland vanaf 11 Maart 2020 afgesproken dat de thuiswerkdagen wegens Covid-19 maatregelen beschouwd werden als te zijn doorgebracht op de werkplek in de werkstaat. De maatregel was verlengd tot en met eind Juni 2022. De fiscale maatregel is per 1 juli geëindigd. Daardoor is vanaf dat moment ook de “oude” regelgeving van toepassing. Er bestaat fiscaal geen drempel percentage vrijstelling belastbaarheid bij thuiswerken.

  Voor meer informatie over de afspraken rondom kan je de pagina van de Sociale verzekeringsbank over de tijdelijke maatregelen bezoeken.

 • Thuiswerk na afschaffing tijdelijke (Corona) maatregelen voor thuiswerkende grensarbeiders.

  Van een thuiswerkplicht tijdens de Corona pandemie is thuiswerk steeds meer verschoven van plicht naar aanvaarde norm. Het is voor de grensarbeider belangrijk om het eerder beschreven wettelijk kader goed in de gaten te houden op veranderingen. In het geval er sprake is van een door thuiswerken gedwongen wisseling van sociale zekerheid van België naar Nederland heeft dat ook gevolgen voor de werkgever. Deze zal sociale zekerheid bijdragen in Nederland moeten afdragen en ook loonheffing inhouden op het loon. Fiscaal is de norm al terug als voor Corona. Dat kan er toe leiden dat naast de belastbaarheid van de thuis gewerkte dagen in het woonland ook de werkgever geconfronteerd wordt met inhoudingen en afdracht in het woonland. De Belgische cao blijft van toepassing, maar arbeidswetgeving en algemeen verbindend verklaarde CAO’s kunnen doorwerking kennen op de arbeidsvoorwaarden . Dat kan van invloed zijn op de totale bruto werkgeverslasten.

  De gesprekken tussen Europese landen hebben op dit moment nog geen permanente uitzondering afspraken opgeleverd tussen Nederland en België over thuiswerk.

  Maakt de werkgever onderscheid in thuiswerk mogelijkheden tussen grensarbeiders en niet grensarbeiders neem dan contact op met je vakbond en laat je informeren naar wat je daar aan kunt doen.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .