Thuiswerken als grensarbeider

  Tijdens de Corona pandemie hebben veel werknemers gedwongen vanuit huis gewerkt. Na het afschaffen van de Corona maatregelen bleek in veel bedrijven en bij werknemers telewerk ingeburgerd.  Veel bedrijven voeren een thuiswerk protocol in. Voor Grensarbeiders kan thuiswerken gevolgen hebben voor toepasselijke sociale zekerheid, belasting of arbeidsrecht. Deze pagina geeft informatie indien het volgende op je van toepassing is: Je woont in België. Je bent in dienst van een in Nederland gevestigde onderneming en voert je werkzaamheden (deels) thuis uit. Het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken in Nederland op de werkplek uitgevoerd worden en nu (deels) op de thuiswerkplek.

  bijgewerkt 07-03-2023

 • Wettelijk kader:

  Sociale zekerheid: De Europese sociale zekerheidsverordening EU 883/2004 heeft als uitgangspunt dat een werknemer die werkt over de grens sociaal verzekerd is in het werkland. Wanneer de (thuiswerkende) werknemer 25% of meer van de werktijd in het woonland verricht dan wijzigt de verplichte sociale zekerheid van het werkland naar het woonland. De werkgever/werknemer dienen dan sociale zekerheid bijdragen te betalen in het woonland van de werknemer.

  Fiscaal: Volgens het Belgisch Nederlands Dubbel belastingverdrag bent je als grensarbeider belastingplichtig in het werkland. Werk je ook (thuis) vanuit je woonland dan ben je daar belastingplichtig voor de dagen die je in het woonland hebt thuisgewerkt. Bij de aangifte inkomsten belasting buitenland zal je je in Nederland gewerkte uren moeten vermelden evenals in je Belgische aangifte over je wereldinkomen. Er is geen drempel percentage voor vrijstelling.

  Noot: Als je ambtenaar bent zijn er andere uitzonderingen op je van toepassing. Als je meer wil weten neem dan even contact op met een spreekuur op een van de vakbond grensinformatiepunten.

  Arbeidsrecht: Wanneer je onder een algemeen verbindend verklaarde Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in Nederland valt wijzigt dat bij thuiswerk niet. Wel kan je te maken krijgen met dwingende wetgeving of algemeen verbindend verklaarde cao’s met een uitwerking op jouw arbeidsvoorwaarden.

  In Nederland is er het wetsvoorstel wat het recht op thuiswerken ook wel hybride werken genoemd moet regelen door de Tweede Kamer goedgekeurd. Het moet door de Eerste Kamer nog worden goedgekeurd. De Minister van Sociale zaken neemt het advies van Sociaal Economische Raad (Ser) over hybride werken over en werkt aan het invoeren van een drempel in de sociale zekerheid en fiscaliteit zodat ook grensarbeiders deels kunnen thuiswerken zonder dat dit direct leidt tot systeem wijzigingen. Zie de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 8 juli 2022

 • Tijdelijke (Corona) Maatregelen voor thuiswerkende grensarbeiders.

  Sociale zekerheid: Voor de grensarbeider die vanwege Corona maatregelen de werkzaamheden (deels)vanuit huis verricht beschouwde België deze uren tot 1 juli 2022 als op de werkplek gemaakt. Daarmee werd voorkomen dat de grensarbeider gedwongen van sociale zekerheid systeem moet wisselen door thuiswerk. Tevens om te voorkomen dat de werkgever gedwongen wordt om in het woonland van de werknemer sociale zekerheid bijdragen af te dragen. Met het afschaffen van de Corona maatregelen zouden de uitzonderingen ook verdwijnen.  Om de EU landen in de gelegenheid te stellen meer permanente uitzonderingen te maken is de tijdelijke maatregel verlengd tot 1 juli 2023 ongeacht het aantal thuiswerk uren.

  Fiscaliteit: In aanvulling op het bestaand dubbel belastingverdrag hadden België en Nederland vanaf 11 Maart 2020 afgesproken dat de thuiswerkdagen wegens Covid-19 maatregelen beschouwd werden  als te zijn doorgebracht op de werkplek in de werkstaat. De maatregel was verlengd tot en met eind Juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 zijn deze maatregelen beëindigd en is de “oude”regelgeving weer onverkort van toepassing.

 • Thuiswerk na afschaffing tijdelijke Corona maatregelen voor thuiswerkende grensarbeiders.

  Van plicht tot thuiswerk tijdens de Corona crisis is thuiswerk steeds meer de norm geworden en heeft een vaste plek gekregen in veel bedrijven. Het is voor de grensarbeider belangrijk om het eerder genoemd wettelijk kader goed in de gaten te houden.

  In het geval van wisseling van sociale zekerheid heeft dat ook gevolgen voor de werkgever.  Die moet dan sociale zekerheid moet gaan afdragen in het woonland. Fiscaal bestaat er geen drempel waarbinnen in het woonland gewerkt kan worden zonder gevolgen. De thuisgewerkte dagen zullen in het woonland belast worden. De werkgever kan hierdoor genoodzaakt worden om loonheffing in te houden over de thuisgewerkte dagen en in het woonland afdracht te doen. In geval van hypotheekrente aftrek in Nederland kan thuiswerk daarop van invloed zijn.

  De Nederlandse CAO blijft van toepassing, maar dwingende bepalingen uit arbeidswetgeving in woonland en algemeen verbindend verklaarde CAO’s kunnen hun uitwerking kennen op de arbeidsvoorwaarden. Dat kan van invloed zijn op de totale bruto werkgeverslasten.

  De gesprekken tussen Europese landen hebben op dit moment nog geen permanente afspraken opgeleverd tussen Nederland en België.

  Maakt de werkgever onderscheid in thuiswerk mogelijkheden tussen grensarbeiders en niet grensarbeiders neem dan contact op met je vakbond en laat je informeren naar wat je daar aan kunt doen.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .