Thuiswerken als grensarbeider

 • De Nederlandse overheid adviseert vanwege de Corona Crisis thuiswerk zoveel mogelijk te combineren met kantoorwerk als dat kan. Steeds meer bedrijven voeren een thuiswerk protocol in. Voor Grensarbeiders kan thuiswerken gevolgen hebben. Deze pagina geeft informatie indien het volgende op u van toepassing is:  U woont in Belgie. U bent in dienst van een in Nederland gevestigde onderneming en voert uw werkzaamheden (deels) thuis uit. Het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken in Nederland op de werkplek uitgevoerd worden en nu (deels) op de thuiswerkplek.

  Wettelijk kader:

  Sociale zekerheid: De Europese sociale zekerheidsverordening EU 883/2004 heeft als uitgangspunt dat een werknemer die werkt over de grens sociaal verzekerd is in het werkland. Wanneer de (thuiswerkende) werknemer 25% of meer van de werktijd in het woonland verricht dan wijzigt de verplichte sociale zekerheid van het werkland naar het woonland. De werkgever/werknemer dienen dan sociale zekerheid bijdragen te betalen in het woonland van de werknemer.

  Fiscaal: Volgens het Belgisch Nederlands Dubbel belastingverdrag bent u als grensarbeider belastingplichtig in het werkland. Oefent u ook diezelfde dienstbetrekking uit in uw woonland dan zal u belastingplichtig zijn voor die dagen in het woonland.  Bij de aangifte inkomsten belasting buitenland zult u uw in Nederland gewerkte uren moeten vermelden evenals in uw  Belgische aangifte over uw wereldinkomen.

  Arbeidsrecht: Wanneer u onder een algemeen verbindend verklaarde Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in Nederland valt wijzigt dat bij thuiswerk niet. Wel kunt u te maken krijgen met arbeidsvoorwaarden uit  in het woonland algemeen verbindend verklaarde cao’s die op u van toepassing zijn.

  In Nederland is er een wetsvoorstel wat het recht op thuiswerken ook wel hybride werken genoemd moet regelen. Dat is nog niet het geval. De minister van Sociale zaken heeft de Sociaal Economische Raad (Ser) om een advies gevraagd.

  Tijdelijke Corona Maatregelen voor thuiswerkende grensarbeiders.

  Sociale zekerheid: Voor de grensarbeider die vanwege Corona maatregelen de werkzaamheden (deels)vanuit huis verricht heeft de België besloten deze uren te beschouwen als op de werkplek gemaakt. Dit is om te voorkomen dat de grensarbeider gedwongen van sociale zekerheid systeem moet wisselen door thuiswerk. En om te voorkomen dat de werkgever gedwongen wordt om in het woonland van de werknemer sociale zekerheid bijdragen af te dragen. Deze tijdelijke maatregel is verlengd tot 1 januari 2023

  Fiscaliteit: In aanvulling op het bestaand dubbel belastingverdrag hebben België en Nederland vanaf 11 Maart 2020 afgesproken dat de thuiswerkdagen wegens Covid-19 maatregelen beschouwd worden  als te zijn doorgebracht op de werkplek in de werkstaat. De maatregel is verlengd tot en met eind Juni 2022. Er is tevens bepaald dat de fiscale maatregel per 1 juli eindigt.

  Voor meer informatie over de afspraken rondom kunt u de pagina van Fod Financien bezoeken of de akkoorden met Nederland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland daarover bekijken.

  Thuiswerk na afschaffing tijdelijke Corona maatregelen voor thuiswerkende grensarbeiders.

  Steeds vaker klinken signalen dat thuiswerk ook na de Corona crisis een vaste plek zal gaan innemen in de bedrijfsvoering. Het is dan voor de grensarbeider belangrijk om het bovengeschetst wettelijk kader goed in de gaten te houden. In het geval er sprake is van een door thuiswerken gedwongen wisseling van sociale zekerheid van Nederland naar Belgie heeft dat ook gevolgen voor de werkgever. Deze zal sociale zekerheid bijdragen in Belgie moeten afdragen en mogelijk ook bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon. De Nederlandse CAO blijft van toepassing. Dat kan van invloed zijn op de totale bruto werkgeverslasten.

  Maakt de werkgever onderscheid in thuiswerk mogelijkheden tussen grensarbeiders en niet grensarbeiders neem dan contact op met je vakbond en laat je informeren naar wat je daar aan kunt doen.

   

  bijgewerkt 20-06-2022

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .