Pensioen

  Hoe bouw ik pensioen op?

 • Hoe bouw ik pensioen op?

  Waar?

  Bij de FDP en/of de SVB (Sociale Verzekeringsbank) of op de website van het bedrijfspensioenfonds.

  Wat?

  Naast het wettelijk pensioen AOW (Algemene Ouderdomswet) kan u ook een aanvullend pensioen opbouwen. Per jaar dat u verzekerd bent voor een AOW-pensioen is er een opbouw van ongeveer 2%.

  Een aanvullend pensioen wordt opgebouwd wanneer uw werkgever, overheidsdienst of cao dit voor het personeel geregeld heeft.

  Hoeveel AOW-pensioen u krijgt hangt af van uw leefsituatie en van hoe lang u verzekerd bent voor de AOW. Via de SVB kunt u de actuele AOW-bedragen bekijken.

  Hoe?

  Met ‘MyPension’ kunt u online uw Belgische pensioendossier bij FPD (Federale Pensioendienst) bekijken.

  Voor bedrijfspensioenen surft u naar de website van dat bedrijfspensioenfonds.

  U krijgt pensioen van het moment dat u uw AOW-pensioenleeftijd bereikt hebt. Via deze website kunt u uw AOW-pensioenleeftijd berekenen: www.svb.nl

  Via mijnpensioenoverzicht.nl kunt u nu ook met uw Belgisch ID uw in Nederland opgebouwd pensioen overzicht raadplegen.

  Begrippen

  • Wettelijk pensioen: de voor iedereen geldende AOW-uitkering.
  • Bedrijfspensioen: extra pensioenuitkering boven op de voor iedereen geldende AOW-uitkering.
  • AOW-pensioen: uitkering die u maandelijks van de overheid krijgt, wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt.
  • Wanneer u zowel in België als in Nederland gewerkt hebt, kunt u uit beide landen een pensioenuitkering ontvangen. De pensioenleeftijd wordt per land geregeld en loopt niet automatisch gelijk.
 • Wat moet ik doen, als ik met pensioen ga?

  Wat?

  U vraagt uw pensioen aan in het land waarin u woont op het moment dat u met pensioen gaat. U moet uw pensioen zelf aanvragen.

  Hoe?

  FDP stuurt uw pensioenaanvraag door aan de SVB. Uw pensioenaanvraag kunt u vanaf 1 jaar vooraf indienen, zo heeft het SVB voldoende tijd om het bedrag van uw pensioen te onderzoeken. Als u zowel een Belgisch als een Nederlands pensioen krijgt, bent u in België sociaal verzekerd. U dient dan een volledige vrijstelling van heffing aan te vragen in Nederland.

  Waar?

  Bij de FPD en/of de SVB.

 • Waar ontvang ik mijn pensioenuitkering?

  Waar?

  Bij de FDP en/of de SVB.

  Wat?

  U werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. U bent voor sociale zekerheid verzekerd in Nederland en bouwt daar ook AOW-ouderdomspensioen op. In België bouwt u geen pensioen meer op. Het bedrag dat in het verleden opgebouwd werd krijgt u op uw pensioenleeftijd van de FPD.

  Hoe?

  Met ‘MyPension’ kunt u online uw Belgische pensioendossier bij FPD bekijken. Voor bedrijfspensioenen surft u naar de website van dat bedrijfspensioenfonds.

  U krijgt pensioen van het moment dat u uw AOW-pensioenleeftijd bereikt hebt. Via deze website kan u uw AOW-pensioenleeftijd berekenen: www.svb.nl

  Begrippen

  • Ouderdomspensioenuitkering / AOW-ouderdomspensioen: uitkering die u vanaf een bepaalde leeftijd tot aan uw overlijden krijgt.
  • Wanneer u zowel in België als in Nederland gewerkt hebt, kunt u van beide landen een pensioenuitkering ontvangen.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden