Pensioen

  Update 23-08-2023.

  Als u in Nederland werkt dan bouwt u wettelijk pensioen op, het zogenaamde AOW-pensioen. De AOW wordt uitgevoerd door de “Sociale Verzekeringsbank” (SVB)

  Naast het wettelijk pensioen wordt meestal ook aanvullend pensioen opgebouwd. Het stelsel van de aanvullende pensioenen is in Nederland zeer goed uitgebouwd. Opbouw verloopt via een werkgevers- en een werknemerspremie en kan verschillen naargelang de bedrijfstak of CAO waaronder men valt.

  AOW tijdvakken en pensioentijdvakken kunnen online geraadpleegd worden op www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.svb.nl

  De AOW vervroegd laten ingaan is niet mogelijk, terwijl dit voor een bedrijfspensioen onder voorwaarden wel kan. U kan uw AOW maximaal 1 jaar op voorhand aanvragen in het woonland via de nationale pensioendienst FOD Pensioenen of via www.mypension.be .

  ACTUEEL: Pensioen systematiek  in Nederland verandert. Lees hier meer

 • Hoe bouw ik pensioen op?

  Waar?

  Bij de FDP en/of de SVB (Sociale Verzekeringsbank) of op de website van het bedrijfspensioenfonds.

  Wat?

  Naast het wettelijk pensioen AOW (Algemene Ouderdomswet) kan u ook een aanvullend pensioen opbouwen. Per jaar dat u verzekerd bent voor een AOW-pensioen is er een opbouw van ongeveer 2%.

  Een aanvullend pensioen wordt opgebouwd wanneer uw werkgever, overheidsdienst of cao dit voor het personeel geregeld heeft.

  Hoeveel AOW-pensioen u krijgt hangt af van uw leefsituatie en van hoe lang u verzekerd bent voor de AOW. Via de SVB kunt u de actuele AOW-bedragen bekijken.

  Hoe?

  Met ‘MyPension’ kunt u online uw Belgische pensioendossier bij FPD (Federale Pensioendienst) bekijken.

  Voor bedrijfspensioenen surft u naar de website van dat bedrijfspensioenfonds.

  U krijgt pensioen van het moment dat u uw AOW-pensioenleeftijd bereikt hebt. Via deze website kunt u uw AOW-pensioenleeftijd berekenen: www.svb.nl

  Via mijnpensioenoverzicht.nl kunt u nu ook met uw Belgisch ID uw in Nederland opgebouwd pensioen overzicht raadplegen.

  Begrippen

  • Wettelijk pensioen: de voor iedereen geldende AOW-uitkering.
  • Bedrijfspensioen: extra pensioenuitkering boven op de voor iedereen geldende AOW-uitkering.
  • AOW-pensioen: uitkering die u maandelijks van de overheid krijgt, wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt.
  • Wanneer u zowel in België als in Nederland gewerkt hebt, kunt u uit beide landen een pensioenuitkering ontvangen. De pensioenleeftijd wordt per land geregeld en loopt niet automatisch gelijk.
 • Wat moet ik doen, als ik met pensioen ga?

  Wat?

  U vraagt uw pensioen aan in het land waarin u woont op het moment dat u met pensioen gaat. U moet uw pensioen zelf aanvragen.

  Hoe?

  FDP stuurt uw pensioenaanvraag door aan de SVB. Uw pensioenaanvraag kunt u vanaf 1 jaar vooraf indienen, zo heeft het SVB voldoende tijd om het bedrag van uw pensioen te onderzoeken. Als u zowel een Belgisch als een Nederlands pensioen krijgt, bent u in België sociaal verzekerd. U dient dan een volledige vrijstelling van heffing aan te vragen in Nederland.

  Waar?

  Bij de FPD en/of de SVB.

 • Waar ontvang ik mijn pensioenuitkering?

  Waar?

  Bij de FDP en/of de SVB.

  Wat?

  U werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. U bent voor sociale zekerheid verzekerd in Nederland en bouwt daar ook AOW-ouderdomspensioen op. In België bouwt u geen pensioen meer op. Het bedrag dat in het verleden opgebouwd werd krijgt u op uw pensioenleeftijd van de FPD.

  Hoe?

  Met ‘MyPension’ kunt u online uw Belgische pensioendossier bij FPD bekijken. Voor bedrijfspensioenen surft u naar de website van dat bedrijfspensioenfonds.

  U krijgt pensioen van het moment dat u uw AOW-pensioenleeftijd bereikt hebt. Via deze website kan u uw AOW-pensioenleeftijd berekenen: www.svb.nl

  Begrippen

  • Ouderdomspensioenuitkering / AOW-ouderdomspensioen: uitkering die u vanaf een bepaalde leeftijd tot aan uw overlijden krijgt.
  • Wanneer u zowel in België als in Nederland gewerkt hebt, kunt u van beide landen een pensioenuitkering ontvangen.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .