Pensioen

  Hoe bouw ik pensioen op?

 • Hoe bouw ik pensioen op?

  Waar?

  Bij de Federale Pensioendienst (FPD). www.sfpd.fgov.be

  Wat?

  Een rustpensioen als werknemer krijgt u, als:

  • u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
  • u een periode als werknemer in België gewerkt hebt
  • uw werkgever voor de RSZ de sociale bijdrage op uw loon afgehouden heeft
  • u voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen

  Hoe?

  Voor elk kalenderjaar dat u in België werkt, krijgt u een bedrag dat gelijk is aan 75% (gezinsbedrag) of 60% (alleenstaande bedrag) van uw (gemaximeerd) brutoloon. Dat bedrag wordt gedeeld door 45. Met welk percentage uw pensioen berekend wordt hangt af van uw persoonlijke situatie.

  Via ‘MyPension’ kunt u online uw pensioendossier raadplegen.

  In België geldt een andere pensioenwetgeving voor zelfstandigen en vastbenoemde ambtenaren.

  Begrippen

  • Rustpensioen: uitkering die wordt toegekend op basis van een persoonlijke beroepsloopbaan.
 • Wat moet ik doen, als ik met pensioen ga?

  Waar?

  Bij het SVB-kantoor van de regio waar u woont. Alle informatie over pensioenaanvragen vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Wat?

  Uw pensioen moet u zelf aanvragen via het SVB-kantoor van de Nederlandse regio waar u woont.

  Hoe?

  SVB stuurt uw pensioenaanvraag naar de FPD (Federale pensioendienst). Uw pensioenaanvraag kunt u het best één jaar op voorhand indienen, zo heeft FPD voldoende tijd om het bedrag van uw pensioen te onderzoeken.

 • Waar ontvang ik mijn pensioenuitkering?

  Waar?

  Via de Federale Pensioendienst (FDP).

  Wat?

  Als u in België hebt gewerkt, ontvangt u vanuit België ook wettelijk pensioen. Als u enkel een Belgisch pensioen ontvangt, kunt u in België verzekerd blijven voor de ziektekosten. U blijft ingeschreven bij een Belgisch ziekenfonds naar keuze.

  • Als u in België voor de ziektekosten verzekerd blijft, moet u ‘volledige vrijstelling premieheffing’ aanvragen bij SVB. Er wordt voor de premieheffing geen vrijstelling met terugwerkende kracht verleend. Doe een verzoek tot premievrijstelling, vòòr u met pensioen gaat. Hierbij hebt u geen recht op zorgtoeslag vanuit Nederland.

  Als u zowel pensioen uit België ontvangt en een AOW (of vergelijkbaar) uit Nederland, dan wordt u verzekerd in Nederland. Maar u betaalt ook premieheffing en zorgbijdrage op het Belgische pensioen.

  Hierbij heb u wel weer recht op de zorgtoeslag vanuit Nederland.

  Hoe?

  Hoe u uzelf moet verzekeren bij een Belgisch ziekenfonds vindt u terug onder het thema ‘Gezondheid’.

  Begrippen

  • Mutualiteit/Ziekenfonds: instantie die de verplichte verzekering tegen ziektekosten regelt voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt.
  • Zorgtoeslag: tegemoetkoming van de belastingdienst om de kosten van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden.

  Wanneer u zowel in België als in Nederland gewerkt hebt, kunt u van beide landen een pensioenuitkering ontvangen. Pensioenen zijn in principe belast in het woonland volgens het belastingverdrag tussen Nederland en België. Opgelet: er zijn uitzonderingen.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .