Loon- en arbeidsvoorwaarden

   Hoeveel vakantiedagen heb ik?

 • Welk arbeidsrecht geldt voor mij?

  Waar?

  Dit vindt u in uw arbeidscontract of -overeenkomst.

  Wat?

  Het arbeidsrecht is het recht dat de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. (zelfstandigen en ambtenaren met ambtenarenstatuut vallen in principe hier niet onder).

  Hoe?

  Welk arbeidsrecht voor u geldt, is afhankelijk van wat in uw arbeidscontract of -overeenkomst staat. Hebt u die niet? Dan geldt het arbeidsrecht van het land waarin u werkt. In dit geval het Nederlandse arbeidsrecht.

  Begrippen

  • Arbeidsrecht: Het arbeidsrecht is het recht dat de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.
 • Hoe ziet mijn arbeidsovereenkomst eruit?

  Waar?

  U maakt samen met uw werkgever uw arbeidsovereenkomst op.

  Wat?

  Een arbeidsovereenkomst of -contract is een overeenkomst tussen u en uw werkgever. Een arbeidsovereenkomst voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent in dienst van uw werkgever. Dit betekent dat er een gezagsverhouding bestaat tussen u en uw werkgever.
  • U ontvangt loon voor het werk dat u uitvoert.
  • U verricht persoonlijk arbeid. Dit betekent dat u uzelf niet kunt laten vervangen door een ander voor de uitvoering van het werk.
  • U voert het werk gedurende een bepaalde periode uit.

  Is er geen duidelijk vastgelegde arbeidsrelatie? Dan kan verwarring ontstaan over de afspraken met uw werkgever. Als u 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt, dan mag u ervan uitgaan dat u een arbeidsovereenkomst hebt. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw werkgever u minstens het minimumloon moet betalen. En dat hij u niet zomaar mag ontslaan. Is uw werkgever het hier niet mee eens? Dan moet hij bewijzen dat u geen arbeidsovereenkomst hebt.

  In Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen arbeiders/werklieden en bedienden.

  Hoe?

  U kunt een arbeidsovereenkomst met uw werkgever mondeling of schriftelijk sluiten. Spreekt u de overeenkomst schriftelijk af, dan staat daarin wat de rechten en plichten voor u en uw werkgever zijn en/of een verwijzing naar een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). In het contract staan onderwerpen zoals de datum waarop u in dienst komt, uw functie, uw loon en het aantal uren dat u werkt. Is dit niet schriftelijk gebeurd? Dan kunt u alsnog onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de rechten zoals in een contract of overeenkomst.

  Begrippen

  • Arbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst of -contract is een overeenkomst tussen u en uw werkgever. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden (zie hierboven).
 • Hoeveel verdien ik?

  Waar?

  Voor verdere informatie of bij problemen kunt u terecht bij uw vakbond.

  Wat?

  De hoogte van uw loon bepaalt u in overleg met uw werkgever en legt u samen vast in uw arbeidscontract of -overeenkomst, of in uw cao. U hebt minimaal recht op het wettelijke minimumloon.

  Hoe?

  U bepaalt de hoogte van uw loon in overleg met uw werkgever.

  Begrippen

  • CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Voor het bedrijf of in de bedrijfstak waarin u werkt kan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gelden. Als er een geldt, staat meestal in de arbeidsovereenkomst welke cao dat is. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden voor grotere groepen werknemers. Bijvoorbeeld over salaris, overwerk, werktijden, opzegtermijn en pensioen. Ook afspraken over kinderopvang en opleiding kunt u in een cao vinden. De afspraken in uw arbeidsovereenkomst mogen niet tegen de cao ingaan.
  • Wettelijk minimumloon: Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.  Tot 1 juli 2019 was dit recht voor werknemers vanaf 22 jaar. Voor jongere werknemers (15 tot en met 20 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling.

  De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes aan werkgevers op te leggen. Wat bij onderbetaling? Spreek eerst uw werkgever hierop aan. Hij moet uw loon verhogen en achterstallig loon terugbetalen. Komt u er met uw werkgever niet uit, dan raadpleegt u de grens­arbeider­diensten of de grensinfopunten van de vakbonden.

 • Op hoeveel vakantie(dagen) en vakantiegeld heb ik recht?

  Waar?

  Met vragen kun u terecht bij www.rijksoverheid.nl, of uw vakbond.

  Wat?

  Vakantie-uren: U krijgt per jaar minstens 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dus werkt u 36 uur per week, dan hebt u minimaal 4 x 36 = 144 uur vakantie. Dat zijn 20 vakantiedagen. Veel werknemers hebben meer vakantie-uren. Hoeveel precies staat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of uw arbeidsovereenkomst.

  Vakantiegeld: Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door. Daarnaast krijgt u vakantietoeslag van uw werkgever. U krijgt minimaal 8% van uw brutojaarloon als vakantietoeslag. Uw werkgever moet de vakantietoeslag minstens eenmaal per jaar uitbetalen. Dat gebeurt meestal in mei of juni. In de bouwsector is dat bij cao anders geregeld.

  Hoe?

  U bespreekt dit het best met uw werkgever. U kunt uw vakantie-uren per uur opnemen, maar ook per dag. U hebt recht op minimaal twee aaneengesloten weken vakantie per jaar. Sommige bedrijfstakken hebben één vakantieperiode. Wilt u meerdere weken aaneengesloten op vakantie, dan moet dat in die periode. Ook worden vaak collectieve verlofdagen afgesproken, bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag. U moet dan een verplichte vrije dag opnemen. Uw werkgever mag alleen bezwaar maken, als hij/zij daarvoor een reden heeft die heel belangrijk is voor het bedrijf. De werkgever moet zijn bezwaar binnen de 2 weken na de vakantieaanvraag schriftelijk aan u laten weten. Wettelijke vakantiedagen blijven nog een half jaar geldig na het jaar waarin u ze hebt opgebouwd.

  Begrippen:

  • Vakantie-uren (zie hierboven)
  • Vakantiegeld (zie hierboven)
 • Op welke bijkomende verlofregelingen heb ik recht?

  Waar?

  Voor meer informatie over de verschillende verlofregelingen kunt u terecht op: www.werk.nl of bij uw vakbond.

  Wat?

  Nederland heeft verschillende bijkomende verlofregelingen:

  • zwangerschap- en bevallingsverlof
  • kraamverlof voor de partner
  • calamiteitenverlof en kort verzuimverlof (voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden)
  • ouderschapsverlof
  • kortdurend en langdurend zorgverlof
  • adoptie/bindingsverlof
  • onbetaald verlof
  • feestdagen

  Hoe?

  Uw persoonlijke situatie bepaalt of u hiervan gebruik mag maken.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .