Jobbonus Vlaanderen

  Woon jij in Vlaanderen, werkt je in één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en keer je dagelijks of minimaal één keer per week terug naar jouw hoofdverblijfplaats. Heb je een bruto maandinkomen lager dan €2.500,- bruto per maand. Dan komt je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de jobbonus.

  Omdat de Vlaamse Overheid geen beroep kan doen op de Belgische sociale zekerheid om te bepalen welke grensarbeiders in aanmerking komen voor de jobbonus moet je die zelf aanvragen.

  Een aanvraag voor de jobbonus voor grensarbeiders kan worden ingediend  via het digitale WSE-loket. Kijk hier voor meer informatie en link naar het WSE loket.

 • Wat is de jobbonus

  De jobbonus is een premie voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. Met het instrument wil de Vlaamse regering de lagere lonen ondersteunen. Werken moet meer lonen, is de achterliggende boodschap. De bonus bedraagt tussen de 10 en 600 euro, afhankelijk van de gewerkte periodes en het loon van de persoon die in aanmerking komt.

  Om te bepalen of je in aanmerking komt voor de jobbonus heeft Vlaanderen jouw inkomsten gegevens nodig. Die kunnen voor een grensarbeider niet uit het systeem van de Belgische Sociale Zekerheid gehaald worden. Daarom moet de grensarbeider zelf de aanvraag regelen. Heb je een lager bruto inkomen dan € 2.500,- bruto per maand dan loont het de moeite om na gegaan of jij in aanmerking komt voor de jobbonus. Kijk hier voor meer informatie. 

  Komt je er zelf niet aan uit een heb je graag hulp neem dan even contact op met een van de spreekuren van de onderstaande Vakbonden.

   

 • Veel gestelde vragen jobbonus grensarbeiders

  Veelgestelde vragen jobbonus voor grensarbeiders
  12 januari 2023

  1. Wat is de jobbonus?
  De jobbonus is een bonus van de Vlaamse overheid voor wie minder dan € 2.500 bruto per maand verdient. We betalen de jobbonus één keer per jaar uit. De berekening gebeurt op basis van de inkomsten en arbeidsprestaties van het vorige kalenderjaar.

  2. Voor wie?
  De jobbonus is er voor werknemers in Vlaanderen en voor grensarbeiders die in Vlaanderen wonen en binnen de Europese Economische Ruimte (EER) werken. Grensarbeiders moeten minstens één keer per week naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen terugkeren.

  3. Waarom is de jobbonus er?
  Dankzij de jobbonus is het verschil tussen werkloosheid en werken groter. De jobbonus moedigt mensen aan om werk te zoeken of aan de slag te blijven.

  4. Wat zijn de voorwaarden?
  Om recht te hebben op de jobbonus moet je in Vlaanderen gedomicilieerd zijn op 1 januari van het jaar volgend op het refertejaar. Dat is het jaar waarop we de jobbonus berekenen. Je vindt alle voorwaarden op www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-voor-grensarbeiders.

  5. Hoe krijg ik mijn jobbonus?
  Meld je aan bij het WSE-loket: Het WSE-loket (loket.wse.vlaanderen.be) is een digitaal platform van het Departement Werk en Sociale Economie. Om de jobbonus te ontvangen, moeten grensarbeiders een aanvraag indienen via dit WSE-loket. Toegang tot dit loket gaat via een digitale sleutel.

  Dien een aanvraag in: Om een aanvraag in te dienen, heb je een aantal documenten nodig: het attest buitenlandse tewerkstelling (ingevuld en ondertekend door je buitenlandse werkgever) en je loonbrieven van het jaar waarop de jobbonus wordt berekend. Deze documenten zal je als bijlage aan je aanvraag moeten indienen.

  Vul je rekeningnummer aan op burgerprofiel.be: Heb je hulp nodig bij het invullen van je rekeningnummer? Ga naar
  www.vlaanderen.be/jobbonus/hoe-registreer-ik-mijn-rekeningnummer en lees het stappenplan of bekijk de instructievideo.

  6. Hoeveel bedraagt mijn jobbonus?
  Het bedrag hangt af van jouw gemiddeld maandelijkse brutoloon. Hoe lager jouw loon, hoe hoger jouw bonus. Ben je als grensarbeider bij meerdere werkgevers aan de slag? Dan tellen we die brutolonen samen.

  • Het gemiddeld loon is minder dan € 1.800 bruto per maand. De jobbonus bedraagt maximaal € 600 per persoon bij een voltijdse tewerkstelling.
  • Het gemiddeld loon ligt tussen € 1.800 en € 2.500 bruto per maand. De jobbonus ligt tussen € 10 en € 600 en neemt af naargelang je meer verdient.
  • Het gemiddeld loon is meer dan € 2.500 bruto per maand. Je hebt geen recht op de jobbonus.

  We berekenen de jobbonus per kwartaal. Daarbij houden we rekening met het aantal gewerkte dagen per kwartaal en het refertemaandloon voor voltijdse prestaties. Dat is het loon dat je zou krijgen als je voltijds en een volledig kwartaal werkt. De bedragen van de vier kwartalen tellen we op. Zo komen we tot jouw jobbonus voor een volledig jaar. Voor de jobbonus van 2022 (berekend op basis van je loon en prestaties in 2021) tellen we € 100 extra bij jouw bedrag. Dat is een eenmalige verhoging.

  7. Wanneer ontvang ik mijn jobbonus?
  Als grensarbeider moet je eerst een aanvraag indienen via het digitale WSE-loket. Daarna ontvang je een bevestigingsmail. Vervolgens gaat een dossierbehandelaar met jouw aanvraag aan de slag. Dat kan even duren. Als jouw aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een bevestigingsbrief. Dat kan op papier met de post of digitaal via je eBox, als je die hebt ingeschakeld. We berekenen jouw jobbonus en informeren je over het bedrag en de berekening in een laatste brief (op papier met de post of via je eBox). Daarin staat ook het rekeningnummer waarop we jouw jobbonus uitbetalen. Het is daarom belangrijk dat je dat rekeningnummer registreert in Mijn Burgerprofiel. Een maand na ontvangst van deze brief betalen we jouw jobbonus uit.

  8. Welke documenten heb ik nodig voor mijn aanvraag?
  Om jouw jobbonus aan te vragen in het WSE-loket, heb je een aantal documenten nodig:

  • Attest buitenlandse tewerkstelling
  • Loonbrief per maand, kwartaal of jaar (voor het jaar waarop de jobbonus wordt
   berekend).

  Het attest buitenlandse tewerkstelling laat je invullen door jouw werkgever. Je vindt dit attest in verschillende talen op www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-voor-grensarbeiders. Werk je bij meerdere buitenlandse werkgevers? Dan vraag je aan elke werkgever om zo’n attest voor jou in te vullen. Dat attest bevat informatie over jouw gewerkte uren en jouw loon. Die informatie heb je nodig om een aanvraag in te dienen.

  Voeg jouw loonbrief van het jaar waarop de jobbonus wordt berekend toe als bijlage, want dat is het bewijsstuk bij jouw aanvraag. Voor de jobbonus van 2022 is dat de loonbrief uit 2021. Een papieren loonbrief zal je eerst moeten inscannen.

  9. Bij wie kan ik terecht voor hulp?
  Heb je hulp nodig bij het aanmelden in het WSE-loket? Bel vanuit België het gratis informatienummer 0800-611 06. Vanuit het buitenland bel je het betalend nummer +32 2 553 1700 of mail je naar jobbonus.wse@vlaanderen.be.

  10. Kom ik als grensarbeider in aanmerking voor de jobbonus?
  Ja, als grensarbeider kom je in aanmerking voor de jobbonus als je binnen de EER werkt en in Vlaanderen woont. Daarvoor dien je zelf een aanvraag in via het digitale WSE-loket. Meer info lees je op www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-voorgrensarbeiders.

  11. Waarom moet ik als grensarbeider een aanvraag indienen?
  Voor de berekening van de jobbonus maakt de Vlaamse overheid gebruik van de gegevens van de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Grensarbeiders die in het buitenland werken, betalen meestal hun socialezekerheidsbijdragen in het land waar ze werken. De Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft dus geen informatie over deze grensarbeiders, waardoor de Vlaamse overheid jouw jobbonus niet kan berekenen. In die aanvraag moet je info geven over jouw gewerkte uren en je loon. Daarvoor maak je gebruik van het ingevulde en ondertekende attest buitenlandse tewerkstelling.

  12. Krijg ik een jobbonus als ik op interimbasis werk?
  Ja, als je aan de voorwaarden voldoet. Bij de berekening van de jobbonus houden we rekening met het arbeidsregime en de gewerkte periodes doorheen het jaar. Werkte je een bepaalde periode niet, dan ontvang je voor die periode geen jobbonus.

  13. Wat als ik deeltijds werk?
  Ook dan heb je recht op een jobbonus. Bij de berekening houden we rekening met jouw arbeidsregime en de gewerkte periodes doorheen het jaar.

  14. Wat als ik deeltijds zelfstandige ben?
  Bij de berekening van de jobbonus houden we rekening met het arbeidsregime en de gewerkte periodes doorheen het jaar. Werk je deeltijds als zelfstandige, dan houden we alleen rekening met jouw inkomen en arbeidsregime in loondienst. Jouw inkomsten als deeltijds zelfstandige tellen niet mee.

  15. Ik ging in de loop van het refertejaar met pensioen. Kom ik nog in aanmerking
  voor de jobbonus?
  We houden rekening met de wettelijke pensioenleeftijd. In België ligt die momenteel op 65 jaar.Was je op de eerste dag van het kwartaal jonger dan 65 jaar, dan nemen we de
  beroepsactiviteiten van dit kwartaal mee in de berekening van de jobbonus. Blijf je na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd nog werken, dan kom je voor die periode niet in aanmerking voor de jobbonus.

  16. Moet ik een volledig jaar werken om de jobbonus te krijgen?
  Nee, het is niet noodzakelijk om een volledig jaar te werken om in aanmerking te komen voor een jobbonus. We berekenen de jobbonus op basis van de gewerkte periodes doorheen het jaar.

  17. Ik werk zowel voor een Belgische werkgever als voor een werkgever in het
  buitenland. Kom ik in aanmerking voor een jobbonus?
  Werk je zowel als grensarbeider als voor een Belgische werkgever? Dan heb je een gecombineerd statuut. Ook met een gecombineerd statuut kan je in aanmerking komen voor een jobbonus, als je aan de voorwaarden voldoet.

  18. Ik werk zowel voor een Belgische werkgever als voor een werkgever in het
  buitenland. Hoe wordt mijn jobbonus berekend?
  We berekenen jouw jobbonus voor elke werkgever apart. De som van beide jobbonussen kan niet meer zijn dan € 600. In 2022 wordt er € 100 bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dit is een eenmalige verhoging. Daardoor ligt de jobbonus in 2022 tussen € 110 en € 700.

  19. Wat als ik een gecombineerd statuut heb en al een jobbonus ontving?
  Als je een gecombineerd statuut hebt en al een jobbonus ontving, dan maken wij de berekening opnieuw. Het verschil zullen we uitbetalen of terugvorderen.

  20. Vanaf wanneer kan ik een aanvraag indienen voor mijn jobbonus?
  De jobbonus van 2022 (berekend op basis van je loon en prestaties in 2021) aanvragen kan sinds 1 december 2022. Wanneer je een jobbonus kan aanvragen voor de volgende jaren, zal telkens gecommuniceerd worden op de website www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonusvoorgrensarbeiders. Dit zal ten laatste in het najaar zijn, maar de concrete datum is afhankelijk van technische of wetgevende wijzigingen.

  21. Wat is de EER?
  De EER is de Europese Economische Ruimte. Dat zijn alle landen van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als je in een van deze landen werkt, in Vlaanderen woont en als loontrekkende minder dan € 2.500 bruto per maand verdient, kom je in aanmerking voor een jobbonus voor grensarbeiders. Groot-Brittannië maakt sinds de brexit geen deel meer uit van de EER.

  22. Mijn werkgever begrijpt geen Nederlands. Bestaat het attest buitenlandse
  tewerkstelling ook in andere talen?
  Ja, het attest buitenlandse tewerkstelling bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Deze vertalingen vind je op: www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-voorgrensarbeiders.

  23. Wat als mijn loon doorheen het jaar stijgt?
  De berekening van de jobbonus gebeurt op kwartaalbasis. We berekenen per kwartaal een refertemaandloon. Voor de kwartalen waarin het loon binnen de loongrenzen van € 1.800 en € 2.500 valt, kennen we een jobbonus toe. Als jouw brutomaandloon de grens van € 2.500 voor een bepaald kwartaal overschrijdt, dan ontvang je voor dat kwartaal geen jobbonus.

  24. Ik hoorde ook iets over een jobbonus plus. Voor wie is die?
  Wie als loontrekkende minder dan € 2.500 bruto per maand verdient en beslist om de stap naar voltijds ondernemerschap te zetten, komt in aanmerking voor een jobbonus plus. Met die bonus stimuleert de Vlaamse overheid de stap naar ondernemerschap. Kom je als grensarbeider in aanmerking voor een jobbonus plus? Dan moet je eerst een
  aanvraag indienen voor de jobbonus. Pas nadat je jouw jobbonus hebt ontvangen, kan je in aanmerking komen voor een jobbonus plus. Meer info daarover lees je op
  www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-plus-voor-zelfstandigen

  25. Kan ik recht hebben op de jobbonus en op de jobbonus plus?
  Ja, dat kan. Als je in 2021 minder dan €2.500 bruto per maand verdiende als werknemer en vervolgens in 2022 voltijds zelfstandige werd, heb je voor 2021 recht op de jobbonus en voor 2022 op de jobbonus plus.

  26. Ik ga niet akkoord met de berekening van mijn jobbonus.
  Ga je niet akkoord met het bedrag van de toegekende jobbonus, dan kan je online een bezwaar indienen via www.jobbonus-bezwaar.vlaanderen.be. Dat doe je binnen de drie maanden volgend op de derde werkdag na de verzenddatum van de brief waarin het bedrag en de berekening
  vermeld staan.

  27. Wordt de jobbonus voor grensarbeiders fiscaal vrijgesteld?
  De jobbonus is vrijgesteld als inkomen voor de personenbelasting in België, maar elk land heeft fiscale soevereiniteit om desgewenst belastingen te heffen. We kunnen dus enkel uitspraken doen over de fiscale behandeling van de jobbonus voor grensarbeiders in België.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .