Afkortingen

 • Afkortingen

  Afkorting Betekenis
  A1 Detacheringsverklaring
  ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond
  ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
  ACV Algemeen Christelijk Vakverbond
  AKW Algemene Kinderbijslagwet
  ANW Algemene Nabestaandenwet
  AOW Algemene Ouderdomswet
  ASR Amersfoortse en Stad Rotterdam
  BBZ Bureau Belgische Zaken
  BNI Belasting van Niet-Inwoner
  BRP Basisregistratie Personen
  BSN Burgerservicenummer
  CAK Centraal Administratie Kantoor
  CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
  CM Christelijke Mutualiteit
  CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
  DigiD Digitale identiteit
  DSW DSW zorgverzekeraar
  EHIC European Health Insurance Card
  E-ID Elektronische Identiteitskaart
  ENO ENO zorgverzekeraar
  FAMIFED Federaal Agentschap voor Kinderbijslag
  Fedris Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
  FPD Federale Pensioendienst
  GGMMI Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen
  HVKZ Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
  HZIV Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering
  Inspectie SZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  ISI-kaart Sociale identiteitskaart
  IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
  ONVZ Onderlinge Nationale Verzekering tegen Ziekenhuiskosten
  RJV Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
  RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  RVA Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening
  SVB Sociale Verzekeringsbank
  U1
  (voorheen E-301)
  Formulier verzekerde periodes die meetellen voor de berekening van uw werkloosheidsuitkering
  UWV Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen
  VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  VGZ Verzekering van Goede Zorg
  WGA-uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten-uitkering
  WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
  Wlz Wet langdurige zorg
  WMCO Wet Melding Collectief Ontslag
  WW Werkloosheidswet
  Zin Zorginstituut
  Zvw Zorgverzekeringswet
  ZW Ziektewet

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .