Job-Bonus Vlaanderen

  Vlaanderen heeft een job-bonus ingevoerd om lage inkomens te ondersteunen. Verdient u minder dan € 2.500,-  bruto per maand kan je in aanmerking komen voor de job-bonus wanneer je in Vlaanderen woont.

  Daarmee wordt de grensarbeider die in niet in Vlaanderen woont maar wel werkt met een bruto inkomen lager dan € 2.500,-  uitgesloten ondanks dat deze Belgisch sociaal verzekerd is en Belgisch fiscaal ingezetene.

  Wil je meer weten over de regeling voor de grensarbeider kijk op deze link

   

 • Job-bonus niet voor iedere grensarbeider

  Om voor de job-bonus in aanmerking te komen moet je woonachtig in Vlaanderen zijn. Daarmee worden grensarbeiders die niet in Vlaanderen wonen, maar er wel werken, Belgisch sociaal verzekerd zijn en fiscaal ingezetene ondanks een laag inkomen uitgesloten van de regeling. Meerdere partijen waaronder vakbonden vinden dit een niet gewenste vorm van onderscheid op de werkvloer en ondernemen actie.

  Wil je hierover meer weten of vindt u dat je ook in aanmerking zou moeten komen als niet Vlaams ingezetene neem dan contact op met een van onderstaande vakbonden.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .