Pensioen

Hoe bouw ik pensioen op?

Waar?

Bij de Federale Pensioendienst (FPD). www.sfpd.fgov.be

Uw vakbond (achterkant ABC).

Wat?

Een rustpensioen als werknemer krijgt u, als:

  • u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt;
  • u een periode als werknemer in België gewerkt hebt;
  • uw werkgever voor de RSZde sociale bijdrage op uw loon afgehouden heeft.

Hoe?

Voor elk kalenderjaar dat u in België werkt, krijgt u een bedrag dat gelijk is aan 75% (gezinsbedrag) of 60% (alleenstaande bedrag) van uw (gemaximeerd) brutoloon. Dat bedrag wordt gedeeld door 45. Met welk percentage uw pensioen berekend wordt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Via ‘MyPension’ kunt u online uw pensioendossier raadplegen.

Begrippen

  • Rustpensioen: uitkering die wordt toegekend op basis van een persoonlijke beroepsloopbaan.
  • In België geldt een andere pensioenwetgeving voor zelfstandigen en vastbenoemde ambtenaren.

Wat moet ik doen als ik met pensioen ga?

Waar?

Bij het SVB-kantoor van de regio waarin u woont. Alle informatie over pensioenaanvragen vindt u bij de de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wat?

Uw pensioen moet u zelf aanvragen via het SVB-kantoor van de Nederlandse regio waarin u woont.

Hoe?

SVB stuurt uw pensioenaanvraag naar de FPD (Federale pensioendienst). Uw pensioenaanvraag kunt u het best één jaar op voorhand indienen, zo heeft FPD voldoende tijd om het bedrag van uw pensioen te onderzoeken.

Waar ontvang ik mijn pensioenuitkering?

Waar?

Bij uw Belgisch ziekenfonds naar keuze en bij de Federale Pensioendienst (FDP).

Wat?

Als u in België hebt gewerkt, ontvangt u vanuit België ook pensioen. Als u een volledig Belgisch pensioen ontvangt, kunt u in België verzekerd blijven voor de ziektekosten. U schrijft u in bij een Belgisch ziekenfonds naar keuze.

  • Als u in België voor de ziektekosten verzekerd blijft, moet u ‘volledige vrijstelling premieheffing’ aanvragen bij SVB. Er wordt voor de premieheffing geen vrijstelling met terugwerkende kracht verleend. Doe een verzoek tot premievrijstelling, vòòr u met pensioen gaat. Hierbij hebt u geen recht meer op zorgtoeslag vanuit Nederland.

Als u een gedeeltelijk pensioen uit België ontvangt en een AOW (of vergelijkbaar) uit Nederland, dan wordt u verzekerd in Nederland. Maar u betaalt ook premieheffing en zorgbijdrage op het Belgische pensioen.

Hierbij heb u wel weer recht op de zorgtoeslag vanuit Nederland.

Hoe?

Hoe u uzelf moet verzekeren bij een Belgisch ziekenfonds vindt u terug onder het thema ‘Gezondheid’.

Begrippen

  • Mutualiteit/Ziekenfonds: instantie die de verplichte verzekering tegen ziektekosten regelt voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt.
  • Zorgtoeslag: tegemoetkoming van de belastingdienst om de kosten van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden.

Wanneer u zowel in België als in Nederland gewerkt hebt, kunt u van beide landen een pensioenuitkering ontvangen. Pensioenen zijn in principe belast in het woonland volgens het belastingverdrag tussen Nederland en België. Opgelet: er zijn uitzonderingen.

Gerelateerde artikels