Evenement

DIGITAAL SEMINARIE: Herstructureren zonder Grenzen

De vrijheid van verkeer van werknemers en diensten creëert heel wat arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie, in het bijzonder ook langs de grenzen waar heel wat grensarbeiders werken. De dagelijkse realiteit leert ons dat de kwetsbaarheid van deze werknemers bij het werken in een ander land alleen maar toeneemt. Voorbeelden uit bepaalde sectoren illustreren dit ten volle. Ook dreigen heel wat negatieve tewerkstellingsgevolgen in de huidige corona-tijden zoals herstructureringen met collectieve en individuele ontslagen.

Reden te over om tijdens een seminarie te focussen op de verschillende aspecten van herstructureringen in België en Nederland:

Welke mogelijkheden zijn er om een herstructurering te voorkomen? Zowel in België als in Nederland?

Wat kan een werkgever doen alvorens te herstructureren en welke gevolgen heeft dat voor werknemers (zoals bv. tijdelijke werkloosheid)?

Bij een effectieve herstructurering: wat betekent dit en welke regels zijn van toepassing (dagelijkse praktijk en sociaal plan, rol van VDAB, UWV, loopbaanconsulenten)?

Wat is de specifieke positie hierbij van een grensarbeider?

Programma.

(08u45) Inloggen en mogelijkheid tot indienen vragen

09u00  Verwelkoming door Daan Withagen, voorzitter IVR Schelde-Kempen (FNV) en technische toelichting webinar door Erik Quisthoudt (ACLVB)

09u10  Wat bij herstructurering in België (individuele en collectieve ontslagregelingen, recente ontwikkelingen)? door Dirk Van der Eycken (ACV)

09u25  Wat bij herstructurering in Nederland (individuele en collectieve ontslagregelingen, recente ontwikkelingen)? door Peter Reniers (FNV)

09u40  Synthese verschillen en gelijkenissen. Valkuilen grensarbeid. Beantwoorden vragen.

09u55  Concrete casus van een herstructurering met grensoverschrijdende problematiek. door Peter Reniers (FNV)

10u10  Beantwoorden vragen.

10u20  Rol van UWV (door Alfons Kouwenhoven), VDAB (door Wim Camelbeek), loopbaanconsulenten vakbonden (door Loesje Leysen – ABVV en Yde van der Burg – FNV).

10u50  Beantwoorden vragen.

11u00  Besluiten en slotwoord (door Daan Withagen).

11u10  Einde.

Praktisch.

Het seminarie vindt plaats op 14/09/20 en zal volledig digitaal doorgaan (via een Microsoft Teams videocall).

Met medewerking van diverse sprekers met ervaring op zowel juridisch vlak als op praktijkvlak.

Doelgroep zijn vakbondsbestuurders en –   secretarissen, dienstverleners, vakbonds- vertegenwoordigers, verantwoordelijken uit andere organisaties als UWV, VDAB, GIP-netwerk, werkgeversfederaties, mutualiteiten, Benelux, SVB, enz. 

Deelname is gratis maar beperkt tot 50 deelnemers. 

Verdere informatie via info@werkenoverdegrens.eu.

Inschrijven.

Lees meer

Praktische info

Wanneer?

maandag 14 september 2020 van 9u tot 11u10

Waar

Kostprijs?

gratis

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .