Artikel van 16 maart 2020

Corona maatregelen van invloed op grensarbeid dienstverlening

De corona maatregelen zijn ook van invloed op de grensarbeid dienstverlening op de grensinfopunten van de vakbonden. Hieronder leest u hoe u als grensarbeider daar nu met vragen terecht kunt.

De Vakbonden aangesloten bij de Interregionale Vakbondsraad Schelde Kempen hebben, rekening houdend met de Nationale Corona voorschriften, maatregelen genomen om hun diensten zoveel mogelijk digitaal te laten voortduren. Doorgaans betekent dat u met grensarbeid vragen beperkt of niet op lokale kantoren terecht kunt. Voor meer details per vakbond adviseren we u te kijken via de links naar de vakbonden onder aan deze pagina.

Als grensarbeider heeft u in deze Corona crisis naast maatregelen in uw woonland ook te maken met de maatregelen in uw werkland.  Het kan zijn dat deze Nationale maatregelen niet gelijk zijn, ze kunnen ook snel wijzigen. Wij adviseren uzelf goed op de hoogte te stellen van die verschillende maatregelen en deze in acht te nemen.

Als u  als grensarbeider ermee te maken krijgt dat door de Corona maatregelen uw werkgever niet in staat is om de werkzaamheden te laten voortduren blijft in de basis het recht op loondoorbetaling bestaan. Vaak zal de werkgever beroep doen op Nationale maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid regeling in Belgie of de werktijd verkorting in Nederland.

Een grensarbeider die volledig werkloos raakt moet normaal gesproken een werkloosheid uitkering in het woonland aanvragen. Omdat in geval van tijdelijke werkloosheid (BE) of werktijd verkorting (NL) het dienstverband blijft bestaan is er geen sprake van “volledige” werkloosheid. De grensarbeider heeft in dat geval recht op de inkomsten voorziening in het werkland. We begrijpen dat dit verwarrend kan zijn.

Heeft u als grensarbeider vragen over uw werksituatie dan verwijzen we u normaal gezien naar het grensinfopunt van uw vakbond in de regio. We adviseren om nu goed te kijken bij de links van de vakbonden hoe u met hen in contact kunt komen.

 

Heeft u vragen aan IVR Schelde Kempen dan kunt u ons bereiken via info@werkenoverdegrens.eu

Daan Withagen

Voorzitter IVR Schelde Kempen.

Lees meer

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden